Två slags garageportar

När det kommer till garageportar finns det en del olika typer att välja emellan. Oavsett om man ska rusta upp ett renoveringsobjekt, passar olika garageportar olika bra beroende på vilket syfte den ska tjäna.

I den här texten tas två exempel på portar upp.

Vipportar

Vipportar är en typ av port som var vanligast att se under 70- och 80-talet. Självklart står många kvar idag, men andra typer av portar börjar få en stark plats på marknaden. Vipportar är dem som dras upp, där den undre halvan sticker ut en bit från taket när den är helt uppfälld.

När det kommer till vipportar finns både för- och nackdelar. Bland fördelarna kan en enkel och stabil konstruktion nämnas. Dessutom är de förhållandevis enkla att installera och att underhålla.

En annan fördel med vipportar är att de är billiga – i alla fall om de köps oisolerade. Oavsett så finns det mängder av olika stilar, nyanser och material att välja emellan.

Nackdelarna då? En nackdel, som många anser vara ganska betydande, är att de kräver mycket utrymme. Sättet dörren är konstruerad på kräver en del fritt utrymme både på insidan och utsidan av garaget. Dock är det ändå många som väljer den här garageporten – kanske på grund av den traditionella känslan den utstrålar.

Industriportar

Industriportar är inte riktigt samma sak som garageportar. Visserligen har de oftast väldigt stora likheter, men syftena de tjänar skiljer såklart en del åt. Medan garageportar är mindre och till störst del används av privatpersoner, är industriportar tillverkade med just företag i åtanke.

Garageportar och industriportar skiljer sig, som tidigare nämnt, kanske framför allt vad gäller storleken. Medan garageportar ska tjäna mindre personbilar, kan industriportar ofta vara till för att släppa ut och in stora lastbilar.

Portöppnare till olika garageportar

Med garageportar är det vanligt att man även väljer att möjliggöra fjärröppning och stängning. Idag installeras merparten av garageportar tillsammans med en automatisk portöppnare.

Portöppnare ser lite olika ut beroende på fabrikat givetvis. Vissa portar har till exempel självlåsande motorväxel som spärrar porten i stängt läge. Med portöppnare av detta slag behövs inte ens utvändigt lås till garageporten.

Till de flesta portöppnare finns flertalet tillbehör att köpa till. Det kan till exempel handla om fotoceller, varningsljus, olika typer av fjärrkontroller eller kodlås. Ett annat vanligt tillbehör som man kan stöta på är finger-scanner.

1 Sep 2016

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.