Byggproduktion

Byggproduktion i Sverige

Ser man till byggproduktion så kan man använda ordet i två sammanhang. Dels så har vi ordet i samband med utbildning där man utbildar sig till arbetsledare inom byggproduktion och således får ett stort ansvar vid olika typer av projekt. En utbildning som är oerhört viktig och som rekommenderas att fler yngre söker. Som många branscher inom Byggnads så har man problem med en ”saknad” mellangeneration där allt fler närmar sig pensionen och där det inte fylls på i den takt som skulle behövas. Kort sagt; är du ambivalent och inte riktigt säker på vilken väg du ska ta i livet- överväg att läsa byggproduktion på någon av alla våra högskolor och Universitet.

Den delen av byggproduktion som vi ska tala om här gäller dock snarare de mål som Boverket satt upp – och som de anser vara nödvändiga för att vi i Sverige ska klara av att tillhandahålla bostäder till samtliga medborgare.

Tuffa mål; man räknar med att Sverige bör bygga ungefär 440.000 nya bostäder innan år 2020 och det är, för att uttrycka det milt, en rejäl utmaning. Omöjlig? Nej, men extremt tuff. Det vi tänkte titta lite närmare på här är varför man inte bygger fler bostäder – vad är det som sätter käppar i hjulet för vår svenska byggproduktion? En del som vi tror är väldigt avgörande i sammanhanget är begreppet NIMBY.

NIMBY då, vad betyder det?

Not In My BackYard. Kort och gott och fritt översatt om hur många resonerar i Sverige och i synnerhet i Stockholm: bygg gärna – men på andra ställen än där jag bor. Senaste exemplet i en diger lista av stoppade (uppskjutna) projekt skedde på Årstafältet där en byggproduktion om 6000 bostäder, ett antal affärer, skolor, förskolor och idrottsanläggningar skjuts på framtiden tack vare ett överklagande från ett lokalt nätverk.

Det vi tror, och här spekulerar vi, är att nätverket i fråga är väl medvetna om att man kanske inte stoppar denna byggproduktion; men man kan genom sitt överklagande skjuta det på framtiden (minst ett år kommer det att ta innan överklagan i fråga är utredd) och att man genom det eventuellt kan få finansiärer och byggherren att dra sig ur. Det vill säga; genom att överklaga så kommer kanske ett annat område i Stockholm att se dessa 6000 bostäder byggas och där har vi det stora problemet.

Vi tror att snabbare processer skulle underlätta och likväl så tror vi att ribban för ett överklagande måste höjas. Det är inte rimligt att se att en liten grupp människor – nätverket i fråga lämnade in ungefär 10.000 namnunderskrifter – kan sätta stopp för en så stor byggproduktion. Nej, ska Sverige kunna nå målen – i synnerhet gäller detta i våra större städer; Stockholm, Malmö och Göteborg – så måste också ett bygge kunna sättas igång snabbare.

NIMBY-entusiasterna (de finns överallt och vi har all förståelse för att buller kan störa, att utsikten kan försämras och att bostadspriser kan påverkas) får helt enkelt acceptera att alla måste ha någonstans att bo. Det är, så att säga, allas bakgård det handlar om. 

 

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.