Bygg Skellefteå

Fixa taket innan det regnar in

26 feb 2021

Är det dags att lägga om taket eller räcker det med att reparera och underhålla? För att undvika att det regnar in gäller det att alltid ligga steget före. Här följer några användbara tips.

Mörka fläckar och dålig lukt uppe på vinden är typiska tecken på att det regnar in. Det gäller att besiktiga taket varje år och kolla lite extra runt skorsten, takfönster och andra särskilt utsatta ställen. Plåtdetaljer som har släppt måste bytas, precis som spruckna tegelpannor etc. Genom att hela tiden underhålla taket får man det att hålla längre och man slipper också fuktskador. Men förr eller senare måste alla tak bytas och när beror också på vilken material man har använt. Tegel och betong kan hålla i hundra år, förutsatt att man tvättar det rent från mossa då det behövs. Ett plåttak kan hålla mellan fyrtio och femtio är medan ett tak av papp har en livslängd på ungefär tjugo till trettio är.

Takläggare med garanti

Det kan vara svårt att själv veta när det är dags att byta taket, men en takläggare kan enkelt göra en bedömning. Vill man även byta taktyp kan takläggare komma med passande förslag på olika material. Eftersom ett takbyte innebär en större kostnad kan det vara bra att vända sig till mer än en takläggare och be om ett kostnadsförslag innan man bestämmer sig. Men man ska inte bara gå på pris utan även ta hänsyn till referenser. En skicklig takläggare i Stockholm lämnar också garanti på sitt arbete.

Stopp av brandutveckling

11 feb 2021

Det är viktigt att man kan känna sig säker i huset man arbetar i, bor i, eller vistas i av någon annan anledning. Därför är det till och med lag på att vissa byggnader ska vara säkrade mot brand.

En brand som endast uppstår och inte kan ta vägen någonstans gör ingen större skada, eller ingen skada alls. Det kan man till exempel se när det gäller kaminer och andra eldstäder. Men en liten låga som får fäste och chans att sprida sig kan bränna ner en mycket stor byggnad utan någon som helst hejd. Därför prioriterar man att brandsäkra hus så mycket som möjligt. Det gäller både det material som huset är byggt av, men även att en brand som startar inte ska kunna få möjlighet att sprida sig.

En begränsad skada

Genom att välja brandsäkra material i väggar, golv och tak kommer man mycket långt för att säkra ett hus från att brännas ner till grunden. Men det krävs även att man säkrar så att branden inte kan sprida sig till andra rum eller våningar. Det finns alltid sätt som branden kan ta sig vidare via ledningar, ventilation eller liknande. Därför har man tagit fram material och sätt för att kunna utföra brandtätning i Stockholm. På det sättet kan man stoppa att branden tar sig vidare i huset och det blir en mycket begränsad skada. Denna typ av åtgärd gör man ofta i mycket stora byggnader som köpcentrum, kontorsbyggnader, hotell, sjukhus och flerfamiljsbostäder. Men en brandtätning sker även ofta i villor.

Varför välja en golvslipning i Stockholm?

9 feb 2021

Golvet är den yta som drabbas av hårdast slitage i en bostad. Du går på det dagligen, du ställer tunga möbler på det, det blir smutsigt, föremål tappas och barnen leker på ytan. Ett golv kan av den anledningen gå från vackert till fult på väldigt kort tid.

Ett fult golv å sin sida spiller gärna över på resten av inredningen och gör att en bostad kan kännas avsevärt mycket mindre trivsam än vad den egentligen är. Ska man då byta golv? Inte nödvändigtvis. Bor du i en bostad i Stockholm vars golv ser trista, matta och tråkiga ut så finns det ett annat alternativ i form av en golvslipning i Stockholm.

Fördelar med golvslipning

Nästan alla golv går att slipa och en golvslipning innebär att det förfulande, övre lagret tas bort - och att skönheten under återigen träder fram. Detta till en betydligt billigare kostnad än vad ett nytt golv skulle kosta. En annan fördel med en golvslipning ligger i att äldre golv har satt sig och har vuxit klart.

Ett nytt golv av trä behöver tid för att växa - trä är ett levande material - och det gör att man som bostadsägare får vänta ganska länge innan golvets fulla potential syns. Läggs golvet dessutom fel så kan sprickor, bubblor och andra otrevligheter synas. Därför blir en golvslipning av golvet i Stockholm ett mindre riskfyllt projekt. Förutsatt dock att du också tar professionell hjälp.

Använd ditt Rot-avdrag för golvslipning

Idag så inkluderas en golvslipning i Rot-avdraget och det bör du lägga i vågskålen. Du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden om du anlitar en professionell firma. Det är ofta värt det. Att slipa golven på egen hand är svårt och inte minst sett till att en slipmaskin väger närmare 80 kilo. En slipmaskin som dessutom måste hyras och fraktas. En professionell golvslipning garanterar ett bra resultat där ditt gamla golv blir som nytt igen.

Vägmarkeringar och mycket mer

4 feb 2021

Att bli guidad i samhället skapar tydlighet, enkelhet och ordning. Guidning via linjer kan även vara en inspiration som hjälper fantasin att skapa och hitta på nya lekar och idéer.

Hur ofta tänker du på eller ens reflekterar du över de vita linjer - de vägmarkeringar - som styr vår vardag? Alltså de vita linjer som avgör var mitten på vägen finns. Var du får korsa mittlinjen, var du ska visa hänsyn till gående på övergångsställen eller var du ska parkera din bil på en parkeringsplats. Sällan svarar du troligen, kanske aldrig. Men tänk så viktiga dessa ändå är.

Det finns en hel yrkeskår som jobbar med att skapa denna struktur, med att ge oss dessa vägmarkeringar som vi lever med, utan att tänka på dem, varje dag. Ordningen i trafiken, guider i trafikregler och struktur på parkeringsplatser. Vägmarkeringar och andra markeringar skapar även leklinjer på skolgårdar och förskolor. Vägmarkeringar förvandlas till rutor och hagar som verktyg för våra barns fantasi och lek.

Har ni anlagt en ny parkeringsplats och saknar vägmarkeringar?

Som butikschef eller fastighetsägare har du kanske anlagt en ny parkeringsplats för att göra livet enklare för kunder och hyresgäster. Även i detta sammanhang gäller det att kalla in entreprenören som skapar de viktiga vägmarkeringar som guidar folk när de parkerar. Betänk hur en stor plan utan linjer skulle kunna bli en enormt kaotisk plats om inga linjer fanns. Så nästa gång du går över ett övergångsställe eller när du hoppar hage på en skolgård, skänk dem en extra tanke av tacksamhet. Läs mer om vägmarkeringar på denna sida: vägmarkeringar.nu

Professionell bergsprängning

22 jan 2021

Behöver du bli av med berg på din mark så bör du anlita en professionell bergsprängare som utför ett säkert arbete. Med rätt hjälp kan du känna dig trygg och du kommer snart av vara av med berget.

Om du har berg på din mark som du helst vill slippa, ta då hjälp av ett företag som har den rätta erfarenheten av att utföra bergsprängning. Med den rätta hjälpen kommer du känna dig trygg i vetskapen om att den kommer att utföras på ett säkert sätt. När din bergsprängning är gjord kan du fortsätta att använda marken till det du önskar och kanske är tanken att bygga ett hus. Ett husbygge kräver en bra tomt och grund att stå på så då måste berg och klippor tas bort.

Olika metoder

Är det ett bygge som du vill genomföra och har din tomt nära andra byggnader så kan det vara en god idé att utföra en bergspräckning istället. Denna metod används när det är en extra känslig miljö och man inte vill skada andra byggnader eller göra skada i miljön.

Bergspräckning går till på det sättet att man istället för att spränga bort berget så spräcker man det försiktigt med hydrauliska verktyg. När bergspräckningen utförs så kommer arbetet att ske helt vibrationsfritt och därför skadas inte den närliggande miljön. Oavsett vilken metod som är den rätta så kommer det företag du anlitat att göra en noggrann bedömning av din mark och en mycket utförlig plan. På detta sätt kommer det att vara ett säkert arbete. Läs mer om bergsprängning på denna hemsida: bergsprängningstockholm.se

Linjemålning för olika ändamål

6 jan 2021

Nästan var vi än befinner oss kan vi se linjer. Längs vägarna finns de för att hjälpa trafiken att fungera. De finns även på skolgården för att ta fram olika lekmarkeringar, t.ex. hoppa hage.

Linjer är där för att göra saker enklare för oss människor. Det finns i trafiken för att visa exempelvis när man får köra om och när det är en snäv kurva. Heldragna linjer, ja då får vi inte köra om. Linjer skapar en trygghet i trafiken och med hjälp av dem vet man var man ska befinna sig och när man måste stanna. Med hjälp av linjer kan vi enkelt se detta. Linjerna måste utföras på rätt sätt och dessutom vara korrekta. Det är viktigt för att allt ska fungera bra. Det finns olika företag som arbetar med detta och har maskinerna som behövs.

Linjer är för alla

Det är inte bara de som åker i bilar som ska veta vad linjerna betyder. Som cyklist ska man också ha koll på de olika linjernas innebörd. I annat fall, liksom med fordon, kan man bli bötfälld. Även som fotgängare ska man veta vad somliga linjer betyder. Övergångsställe är viktigt att veta från tidig ålder. Linjer används även i parkeringshus, på parkeringar, ja på de flesta ställen man kan tänka sig. Att använda sig av linjemålning är något som vi på ett eller annat sätt har gjort sedan grottmänniskorna och det kommer vi alltid fortsätta med eftersom det bidrar till ett tryggare samhälle. Läs vidare om linjemålning på denna hemsida: https://www.linjemålning.com

Elproblem hemma kräver hjälp av elektriker

11 dec 2020

Ibland beter sig elen lite konstigt, särskilt om man bor i ett gammalt hus. Då är det inte läge för den som är lekman att börja leta fel och försöka laga. Det kan få nämligen få mindre bra följder.

Det finns vissa saker som man själv kan laga när det kommer till el. Men om man har begränsade kunskaper så är det dumt att chansa. För skulle man göra saker som kräver kompetens kan det stå en dyrt längre fram. Uppstår exempelvis en brand som kräver att man kontaktar försäkringsbolaget så kan det visa sig att försäkringen inte gäller om man själv dragit ledningarna. Vill du trots allt göra en del jobb själv? Läs det finstilta innan så att du vet vad som gäller om olyckan är framme.

Vilka tjänster kräver elektriker?

Alla nya uttag samt de som ska bytas från ojordat till jordat måste göras av en behörig elektriker. Detsamma gäller när man ska göra nyinstallationer av starkström - de får aldrig göras av en obehörig. Man ska även komma ihåg att elektrikerna har olika behörigheter beroende på utbildning.

Många hantverkare kan vara behjälpliga med flera olika tjänster. Därför är det viktigt att man försäkrar sig om att entreprenören man hyr in har de kunskaper som krävs. Då kan man vara säker på att jobbet blir rätt utfört och risken för olyckor minskar. Men skulle olyckan ändå vara framme så kan man vila i tryggheten att de försäkringar man har täcker skadorna som uppstått. Läs mer om hur en elektriker kan hjälpa dig på denna hemsida: https://www.elektrikerstockholm.nu/ 

Hyr maskinerna du behöver till ditt projekt

8 dec 2020

Du behöver inte alls äga alla maskiner som du behöver till större markarbeten eller anläggningsarbeten. De kanske bara ska användas en gång, så hyr istället, enkelt och kostnadseffektivt.

Stora projekt kan kännas en smula skrämmande. Man tänker sig för både en och två gånger. Det kan röra sig om stora investeringar, mycket tid och arbete i anspråk, och inte minst ett stort behov av maskiner och hjälpmedel. Om man gjort en bra planering, och endast har en lista på vilka maskiner man behöver, då behöver det varken vara överdrivet kostsamt eller oöverkomligt. Många maskiner kanske bara behövs vid ett tillfälle. Hyr då dem för ändamålet. Att hyra från ett och samma ställe, är också kostnadseffektivt och säkert.

Hyr av en firma med stort utbud

Om du letar efter maskinuthyrning i Stockholm, titta då efter en firma som har ett stort utbud av olika slags maskiner. Det lönar sig i längden, istället för att hyra enstaka maskiner från en mängd olika firmor som kanske har lång väntetid på varje maskin. Logistiken sköts på ett samordnat sätt, vilket också är en tidsmässig och ekonomisk besparing. Kanske kan du till exempel hyra en hjullastare, som är flexibel och har många olika användningsområden. Den kan användas för att etablera en byggarbetsplats, förflytta massor och material. Kolla med din uthyrningsfirma vilka lösningar som finns för just ditt projekt. Det kan många gånger vara så att en viss maskin kan ha flera användningsområden. Kan du kanske slå två flugor i en smäll? Redan där har du sparat in pengar. Läs mer om maskinuthyrning på denna hemsida: https://www.maskinuthyrningstockholm.se/

Hur man snyggar till sitt golv

7 dec 2020

Om man har tänkt slipa om golvet så finns det många sätt man kan göra det på och ännu fler efterbehandlingar. Här kommer några förslag och tips på hur man kan slipa om golvet och få en vacker yta.

Idag finns det många typer av golv på marknaden som går att slipa om flera gånger. En del ända upp till åtta eller fler gånger. Det gör att golvet blir mer tåligt men även att man kan förändra sitt golv lika många gånger som det kan slipas. Varje gång kan man välja en ny ytbehandling och få ett nytt resultat. Behandlingarna kan ändra färgen eller nyansen på golvet. Någon gång kanske man väljer ett trägolv som är såpat, med en vit nyans som resultat. En annan gång kanske man väljer att måla golvet i svarta och vita rutor, som ett restauranggolv.

Reparera och stärka

Det spelar ingen roll om man vill förbättra sitt golv på grund av slitage och skador eller om man vill förnya det för att man vill ha en ny ytbehandling. Vilket skälet än är så behöver man börja med en golvslipning i Danderyd, eller på andra orter. På det sättet får man en ren och jämn yta som man kan behandla med precis det man vill. Idag kan man dessutom göra hela åtgärden utan att behöva täcka in hela hemmet med plast för att skydda mot dammet. Med dagens golvdammsugare kan man välja en slipmaskin som samlar upp dammet under tiden golvet slipas.

Trasigt som blir helt och vackert

19 nov 2020

Har man ett golv som skadats så kan det behöva bytas ut. Men har man turen att ha ett golv som är slipningsbart så kan man istället göra en lagning och renovering av sitt golv, enkelt och billigt.

Höga klackar på middagsgästerna, barn som leker med leksaksbilar på golvet, hundar som leker inomhus, möbler som flyttas, en skarp sol som skiner in genom fönstret, något hårt som tappas på golvet. Allt detta och mer är anledningar till att ett trägolv kan få skador som direkt, eller med tiden, gör att golvet börjar se väldigt tråkigt och fult ut. Det kan vara repor, sprickor, fläckar och annat som gör att man till slut inser att nu behöver något göras.

Total renovering av golvet

Har man ett slipningsbart golv så är det mycket lätt att renovera och få ett fint golv igen. Om man vill så kan man anlita ett företag som gör en komplett service av golvet. Det kan vara lagning av skador, ifyllnad av sprickor och kanske till och med ett parti som behöver bytas ut helt. Men alla sådana åtgärder kommer att bli osynliga när golvet väl är slipat och ytbehandlat igen.

Idag är det en enkel åtgärd då det finns mycket bra golvslipmaskiner som även har dammsamlare på sig. Och med ett brett spektrum av ytbehandlingar kan man få precis vilket golv man än önskar. Men innan man beställer golvslipning så kan man be om råd, för vissa skador går att åtgärda utan golvslipning.

Gammalt parkettgolv blir som nytt

10 nov 2020

Man älskar den nya lägenheten men tycker att parkettgolvet är en pinsam detalj. Projektet ligger som nummer ett på att göra-listan. Men vilket golv ska man välja? Det finns så många sorter.

Går man till en affär som säljer golv börjar det nästan att svindla för ögonen och hjärnan jobbar på högvarv. Expediten berättar om de olika materialen. Deras fördelar och nackdelar. Tillslut vet man varken ut eller in. För när det kommer till kritan så handlar allt om vilken smak man har. Det är trots allt en förändring som man ska leva med i lång tid framöver. Därför är det viktigt att beslutet man tar blir rätt och en eget. Här kan priset ha en stor betydelse för vissa medans andra inte ens tittar på prislappen.

Väldigt snyggt och till bra pris

Man känner på materialen och funderar då det plötsligt kommer förbi en hantverkare. Av någon anledning stannar han upp och ett samtal tar sin början. En bit in i konversationen frågar han vilket golv man har nu. Man berättar om det hemska parkettgolvet och man ser hur han lyser upp. ”Parkett” säger han. Menar du att du ska ta bort din parkett? Han börjar förklara.

Några veckor senare står man i sitt vardagsrum och stirrar hänfört. Parkettgolvet blänker vackert där solen tittar in genom fönstret. Bara lite slipning som dessutom inte lämnade en massa damm efter sig. Där ser man vad som kan hända när man gör golvslipning i Stockholm. Och inte blev det dyrt heller. Läs mer om golvslipnig på denna sajt: https://www.golvslipningstockholm.biz/ 

Renovera badrummet med microcement

4 nov 2020

Har du funderat på att göra om hemma i badrummet, men känner att en renovering verkar alldeles för stort? Tänk då på att med små medel, kan man göra stor skillnad. Exempelvis med microcement.

Microcement, vad är det egentligen? Jo det är en form av cement, men till skillnad från vanlig cement så gjuts inte denna utan man lägger på den manuellt med händerna. Ungefär som när man brer smör på en smörgås. Fast en mycket större smörgås då, om det exempelvis är en vägg som ska täckas. Och med en smörkniv lika stor som en spackelspade, typ.

Microcement har blivit mer och mer populärt. Populariteten verkar inte heller avta, utan bara öka. Varför? Tja, det är både snyggt och enkelt att lägga. Vill man göra en badrumsrenovering är det ett billigt sätt att lägga microcement på befintliga ytskikt istället för att riva ut allting och sedan lägga nytt.

Funkar det verkligen i badrum?

Går det verkligen att ha cement i badrum där det är så mycket vatten? Ja då, det går jättebra. Det blir vattentätt och kan till och med användas i duschen. Det finns även de som låtit cementera badkaren på detta vis. Var bara noga med att fråga återförsäljaren vad som gäller just den produkten. Vilken sealer och andra slags behandlingar måste användas? Det kan även vara olika kring vilket förarbete som måste göras. För vissa microcementer ska en slags armering användas under, för andra räcker det med olika slags fix och primers.

Hur lägger man microcement?

Vad består microcement av? Jo, i pulverform består det av en blandning av kalksten, kvarts, marmor, skiffer och granit. När den ska användas ska pulvret blandas med vatten och man får då en cementmassa. Denna applicerar man sedan ungefär på samma sätt som när man bredspacklar. Det är lite olika beroende på produkt hur många lager man behöver lägga på, men mellan 1-4 lager brukar det vara. Om man lägger cementen på egen hand och det blir lite ojämnt behöver man inte alls få panik. Ojämnheterna kan efteråt enkelt slipas bort. Allra sist bör en sealer läggas på i ett par lager.

Det finns även olika färger på marknaden, men de flesta drar ju åt en färg med betongkänsla. Så tänk dig typ 50 nyanser av grått, med inslag av lite beige, brunt, svart och vitt. Gillar du betongkänsla i din inredning så är microcement verkligen något för dig.

Behöver du göra en dränering?

2 nov 2020

Har det börjat dyka upp fläckar på era väggar? Hittar ni inte var det kommer ifrån, men det sprider sig mer och mer? Fukt på väggarna är inget man vill ha, en dränering hjälper till att stoppa det.

Om man får in fukt i huset kan det göra stor skada, inte bara på väggarna utan även på inredning. Dessutom kan det leda till olika typer av mögel som är rent av livsfarligt för de boende i huset. Med en bra dränering håller du borta det mesta av vattnet och huset blir på så sätt skyddat från fukt.

Hur går en dränering till?

När man utför en dränering så använder man sig av en grävmaskin och frilägger grunden. På det sättet kan man se var angreppen är om det har orsakat fuktskador. Man kan även bygga en lösning för att skydda från angrepp av fukt. De brukar använda sig av fiberduk och värmeisolerande skivor. Man vill att vattnet hålls borta från huset, så att huset trots det kan andas. Detta är något som kan komma att påverka trädgårdens utseende, men man kan välja att ta fördel av det. Göra en snygg grusgång eller något annat påhittigt.

Det kan vara svårt att veta när det är dags att göra en dränering, men bor du i ett äldre hus kan det vara väl värt att kolla upp det. Gör en dränering i förebyggande syfte och på så sätt tjänar du in det i framtiden.

Vad krävs för att göra en dränering?

Detta är inget du bör ge dig på själv, det kräver särskilda maskiner och verktyg. De som arbetar med detta är utbildade och veta vad de gör. Ger man sig på detta själv och gör fel så kan det sluta väldigt illa både för huset och ekonomin. När ni letar efter ett företag som arbetar med detta kan ett tips vara att prata med bekanta, kanske har de något förslag? I annat fall hittar ni olika alternativ om ni söker på det. Skriv ner eventuella frågor och önskemål på en lapp och prata med olika företag om det som är viktigt för er. Fråga dem även om en offert där allt ingår. Detta kommer hjälpa er att välja ut det företag som ni tror kommer passa just er bäst. Att göra en dränering är kostsamt, men i längden kan det bli billigare än om ni väljer att vänta.

Välj ett säkert material och behandling

26 okt 2020

Säkerhet i en byggnad handlar bland annat om hur lätt ett material kan fatta eld. Åtgärder som fördröjer rök- och eldspridning kan ge de få sekunder som kan vara skillnaden mellan liv och död.

När man ska bygga och inreda ett hus så är en aspekt att man ska se till att huset blir så säkert som möjligt att bo och leva i. En av de aspekterna är hur säkert boendet är ifall det skulle börja brinna. Har man till exempel en övervåning så ska det helst finnas en stege eller något annat tryggt sätt som man kan ta sig ut ur huset på, ifall det brinner vid trappan till nedervåningen. Det ska definitivt finnas i alla fall ett fönster som man kan ta sig ut igenom. Men det handlar inte bara om hur man ska ta sig ut vid en brand. Stort fokus läggs också på hur lätt ett hus kan börja brinna, och hur lång tid det tar innan huset står i lågor.

Välj material som är oantändliga

I de fall där man kan välja så är det klokt att ta ett material som inte är så lättantändligt, eller som inte brinner alls. När man väljer isolering så kan man till exempel välja en isolering som består av glasull eller stenull. Ingen av dessa går att sätta eld på ens om man försöker. Gipsskivor fattar inte heller eld. Förutom ytskiktet som är av papp. Men det finns också ett system där man sätter dubbla gipsskivor för att ytterligare brandsäkra om man har träreglar i huset. Vill man så kan man ganska enkelt bygga ett helt hus med material som är brandsäkra. Men det kanske kan kännas lite stelt och tråkigt med rum av endast betong, stål och plast.

Applicering av brandsäkring

Om man ändå väljer material som är antändliga så finns det ett annat knep som man kan ta till, nämligen brandskyddsmålning. Man använder då en färg som skyddar materialet som det målas på. På det sättet så utgör det ett hinder, eller i sämsta fall en fördröjning, för att materialet ska fatta eld. När en eld bryter ut så kan det röra sig om sekunder som är skillnaden mellan om man tar sig ut eller blir kvar i eldsvådan. Det är sekunder som man kan vinna ifall om man ser till att måla alla ytor med en brandskyddsfärg. Såväl på arbetsplatsen som i hemmet.

Några bra tips om målning

29 sep 2020

Med ny färg på väggarna kan man snabbt förnya och fräscha upp sitt hem. Det gäller bara att inte slarva med det viktiga underarbetet. Här är några tips på hur man uppnår bästa resultat.

Ny färg på väggarna är ett snabbt och enkelt sätt att förnya sitt hem på, både inne och ute. Vissa ytor som fasad och fönster måste dessutom målas regelbundet för att inte drabbas av fuktskador och röta.

De flesta måleriarbeten kan man utföra själv bara man är noggrann och ser till att ha rätt utrustning och verktyg. Det är viktigt att man förbereder sig noga och inte slarvar med förarbetet. Därför är det många som istället väljer att anlita en målare då de känner att de kanske inte riktigt behärskar alla momenten. Dessutom är förarbetet tidskrävande och inte heller så roligt alla gånger.

En målare slarvar inte med underarbetet

Genom att anlita en målare kan man vara säker på att få ett perfekt resultat. Man slipper hål och ojämnheter, färg som har runnit och färgspill på golvet etc. Dessutom är en målare med sin erfarenhet betydligt snabbare och man har snabbt den där nya och fräscha känslan i sitt hem som man längtade efter.

Det målaren gör är att först rengöra ytan som ska målas och att spackla igen hål och ojämnheter, vägguttag och strömbrytare skruvas bort. Vissa målare tejpar kanter och lister med maskeringstejp för att förhindra att färg kommer utanför, men många målare är så pass säkra på handen att de inte behöver tejpa. De lägger även papper på golvet som skydd mot färgspill och annat slitage.

Att välja färg och kulör

Det är inte alltid så lätt att välja färg och kulör men en kunnig målare med erfarenhet kan alltid hjälpa till. Många färgtillverkare har också särskilda appar som man kan ladda ner och där man med hjälp av kamerans mobil enkelt kan se hur rummet skulle se ut i en viss färg.

Viktigt att tänka på är också att en kulör påverkas av ljuset och tidpunkten på dagen. Därför kan det vara bra att ta tid på sig när man väljer färg och jämföra vid olika tidpunkter på dagen. Färg har även olika glanshetsgrader. På senare år har det varit väldigt populärt med helmatta färger, men en vägg målad med matt färg är svår att torka av och rengöra. Därför lämpar sig en matt färg inte så bra i ett kök.

← Äldre inlägg

 

 

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.