Bygg Skellefteå

Sida 2

RSS

Anpassa dina företagslokaler i Östersund med hjälp av en kunnig arkitekt

17 May 2023

Att byta företagslokaler i Östersund kan vara en krävande process. Lokalerna måste passa verksamheten och man vill undvika att behöva byta lokal igen om några år. Men med hjälp av en erfaren arkitekt kan man göra ombyggnationer som gör lokalerna anpassade för verksamheten och samtidigt långsiktiga.

Anlita en arkitekt för att anpassa dina företagslokaler i Östersund

När du som företagare söker efter nya lokaler i Östersund är det viktigt att tänka på hur lokalerna ska passa verksamheten. En lokal som verkar perfekt vid första anblicken kanske inte alltid är den mest lämpliga. Därför kan det vara bra att anlita en arkitekt för att få professionella råd och tips.

Arkitekten kan hjälpa till med byggritningar för ombyggnationen och anpassa lokalerna efter företagets behov. Med små enkla grepp kan man skapa utrymme och anpassa lokalerna så att de fungerar för verksamheten. På så sätt kan man undvika tillfälliga lösningar som riskerar att bli permanenta och istället satsa på en långsiktig lösning.

Arkitekten kan även ge byggtekniska lösningar och ekonomiska tips för att minska kostnaderna och få ut så mycket som möjligt av lokalerna. Genom att samarbeta med en arkitekt kan man säkerställa att lokalerna är optimalt utformade för företagets behov och förväntningar.

Undvik att behöva byta företagslokaler igen

En annan fördel med att anlita en arkitekt i Östersund är att man kan undvika att behöva byta lokal igen om några år. Arkitekten kan hjälpa till att hitta långsiktiga lösningar som tar hänsyn till företagets framtid. På så sätt slipper man lägga ner tid och pengar på att flytta igen när företaget växer.

Tittar man på flera lokaler där hyreskostnaderna skiljer är det värt att väga in en ombyggnation i kostnaderna. Genom att anpassa lokalerna kan man få ut mer av lokalen och minska risken för att behöva flytta igen.

Tystare hem med ljudisolerande fönster

15 May 2023

Att ha en tystare inomhusmiljö kan vara mycket värdefullt, speciellt om det är mycket buller från omgivningen som kan vara störande. Det finns dock en lösning för att minska mängden buller som tar sig in i hemmet - genom ljudisolerande fönster.

Problem med höga ljudnivåer

Ibland kan man behöva göra sig av med buller och oväsen som kommer från både trafik och grannar. Ljud är en naturlig del av vår vardag, men det kan vara mycket påfrestande att höra barn som leker, telefoner som ringer, och TV:er som står på i bakgrunden. Om man har flera barn som delar rum kan det också vara önskvärt att isolera ljudet så att de kan ha en bit av privatlivet utan att allt som sägs och spelas hörs. Det är därför viktigt att ha högkvalitativa fönster som kan isolera ljudet på ett effektivt sätt.

Hur man ljudisolerar fönster

Att ljudisolera fönster kan verka som en dyr lösning, men faktum är att man inte behöver byta ut hela fönstret för att uppnå önskad effekt. Istället kan man välja att ljudisolera fönstren på en redan befintlig konstruktion. Detta kan vara en mycket kostnadseffektiv lösning och samtidigt ge den tystare inomhusmiljön man önskar.

Vanliga fönster har två glas med en luftspalt mellan dem, vilket inte är tillräckligt för att isolera ljudet. Däremot har ljudisolerade fönster tre glas med en luftspalt mellan varje glas. Glasen är också tjockare än i vanliga fönster, vilket gör att ljudet absorberas bättre och buller minskas.

Spar energi med ljudisolerande fönster

Fördelen med ljudisolerade fönster är inte bara att de minskar mängden buller som kommer in i hemmet. De kan också hjälpa till att minska energiförbrukningen eftersom de isolerar mot både kyla och värme. De extra glasen och den tjockare konstruktionen bidrar till att hålla värmen inne under vintern och minska värmen under sommaren, vilket gör att man sparar på energiförbrukningen och pengarna. Ta kontakt med de skickliga glasmästare i Göteborg för att få hjälp med konstruktionen.

Takstolar Göteborg - tips och råd

13 May 2023

Dags att köpa takstolar i Göteborg? Oavsett om du ska bygga ett nytt hus eller om du ska byta taket på ditt befintliga så kommer valet av takstolar i Göteborg att vara avgörande både för det estetiska uttrycket på byggnationen - och på hur pass stabilt och säkert ditt framtida tak kommer att bli. Takstolar är viktiga, men det handlar också om att man - till skillnad från vad många tror - faktiskt har val att göra i denna fråga.

För de allra flesta så blir valet av takstolar i Göteborg ett val av mer standard. Det går nämligen att beställa prefabricerade takstolar som levereras till din byggnation. Dessa takstolar har färdiga mått och passar perfekt i samband med exempelvis byggen av hus av mer nyckelfärdiga modeller. Vill du emellertid ha en mer unik och personlig byggnad - eller förändra taket på det befintliga huset - så kommer dessa takstolar sällan att vara gångbara.

Skräddarsydda takstolar skapar unika hem

Där måste du istället se över dina alternativ för med skräddarsydda takstolar i Göteborg där dessa kan tillverkas helt med dina mått och dina preferenser i åtanke. Det senare kan innebära att du exempelvis har ett hus med speciella vinklar eller att du vill ha exempelvis takkupor eller takfönster på byggnaden - något som kräver speciellt anpassade takstolar i Göteborg.

Möjligheten till att få sådana? Väldigt goda! Det finns företag i Göteborg som har kapacitet att tillverka skräddarsydda takstolar och där man dessutom kan lova snabb leverans - inom fem veckor - och där man dessutom kan leverera dessa direkt till ditt bygge. Det kostar lite mer, men det ger dig också en möjlighet att skapa - inom ramarna för vad ditt bygglov tillåter - en mer personlig och unik byggnad.

Att takstolarna i fråga tillverkas på plats i Göteborg innebär också en högre kvalitet än om man ser till de prefabricerade modellerna som finns på marknaden. Det ger dig ett mer hållbart tak. Att kostnaden blir högre kan - och bör - alltså ses som en investering.

Projektledning i Göteborg – anlita konsultfirma

10 May 2023

Om du som byggherre ska exploatera ett helt nytt område och uppföra fastigheter med bland annat hyreslägenheter kan du anlita projektledning i Göteborg.

Vem har inte hört talas om byggprojekt, där kostnaderna löpt amok och där tidsplaner inte kunnat innehållas? Ett sådant projekt kan bli ödesdigert för vilket företag som helst. Men sådana katastrofer kan undvikas om man tänker efter före. Och sedan måste genomförandefasen styras upp av en handfast och kompetent projektledning.

Genom åren har en rad olika tekniker för projektledning passerat revy. Utvecklingen av datorsystem har naturligtvis blivit ett sofistikerat hjälpmedel för planering och uppföljning av projekt. För en byggherre kan det också vara förmånligt att lägga ut projektledning på en konsultfirma, där konsulterna har bred erfarenhet från olika projekt.

Kompetent projektledning i Göteborg

Du är ansvarig för ett fastighetsbolag som äger flera hyreslägenheter i Göteborg med förorter. Företaget har nästan uteslutande köpt och därefter förvaltat fastigheterna. Inom det området har ni stor kompetens. Nu har bolagets ägare beslutat att köpa ett markområde och bygga fastigheter i egen regi. Men kompetens för byggande saknar ni.

För att få ordning och reda i projektet tar du kontakt med en konsultfirma som har byggprojektledare i Göteborg. Projektet kommer att löpa över flera år och du engagerar konsultfirman från start. Som representant för byggherren överlåter du flera uppgifter. Det kan handla om granskning av olika dokument som ritningar och handlingar som skickas till myndigheter. Projektledaren granskar kostnads- och tidsplaner och givetvis deltar han eller hon vid byggmöten.

Rivning av fastigheter i Eskilstuna

9 May 2023

Behöver ni hjälp med att riva en fastighet i Eskilstuna? Var då noga med att anlita ett företag som är specialiserade på rivning. Här är några användbara tips.

Det finns flera anledningar till att man måste riva och ta bort en fastighet. Kanske vill man bygga nytt och nyttja ytan på ett bättre sätt? Eller så är fastigheten oanvändbar och kanske även miljöfarlig. All rivning måste ske på ett säkert och på ett miljöanpassat sätt.

Finns det farliga ämnen som exempelvis asbest måste man först sanera byggnaden innan man kan riva den. Allt byggmaterial måste även sorteras och skickas till återvinningen i den mån det går. Vill man ha hjälp med rivning är det därför viktigt att man anlitar ett rivningsföretag som är certifierat och vet vilka regler och bestämmelser som gäller.

Så går en rivning i Eskilstuna till

En rivning i Eskilstuna måste alltid anpassas efter fastigheten. Därför gör man först en noggrann besiktning och kontrollerar fastigheten. Detta för att kunna planera själva rivningen och ta reda på om den först måste saneras. Sedan påbörjas själva nedmonteringen av fastigheten då man sorterar dörrar, fönster och annan inredning och material.

Till sist är det bara ett betongskelett kvar som man demolerar med hjälp av en grävskopa. Hur mycket en rivning av en fastighet kostar beror på hur stor den är och om den även behöver saneras. Ibland kan det också löna sig att jämföra priser mellan olika rivningsföretag. Detta gör man enklast genom att ta in offerter.

Köksrenovering - historien påverkar dagens trender i Uppsala

9 May 2023

Trender kommer och går inom inredning och byggnation av hus och hem. Men hur påverkar historien egentligen hur vi genomför en köksrenovering i Uppsala idag?

Det är spännande att besöka äldre bostäder och se hur man tänkte inom inredning och disposition av ytor. I forna tiders kök låg fokus enbart på matlagning och förvaring. Där brukade det finnas skafferier som var så stora att de gick att gå in i. Men däremot var det ofta sparsamt med ytor till exempelvis köksmaskiner.

Något annat som också historiskt saknades var ett fokus på umgänge. Då klämde man istället gärna in ett litet bord med några pinnstolar, där familjen fick trängas. Medan man i dagens kök snarare lägger fokuset på just umgängesytor. Därför kan köksrenoveringar ofta innebära att väggar slås ner och kökets yta ökas.

Köksrenovering som förenar då och nu

När samhället moderniserades så hände det även en hel del i bostädernas kök. Plötsligt skulle gamla, vackra vedeldade spisar skickas på soptippen. Allt för att ge plats åt de nya och moderna elspisarna. Samtidigt gick det att se hur mycket som förbättrades inom funktionalitet och arbetsmiljö, som bättre ventilation och högre arbetsytor.

I Uppsala kan man idag se att en köksrenovering blandar gammalt och nytt. Plötsligt sätts det återigen in gasspisar och vedspisar i köken. Man murar kanske upp en vägg eller sätter upp falska takbjälkar. Allt för att få det bästa av både den gammaldags estetiken och dagens moderna funktionalitet med nutidens byggnormer i åtanke.

Betonghåltagning i Stockholm – ett yrke som kräver styrka och precision

7 May 2023

Betonghåltagning är ett yrke som kräver både fysisk styrka och precision. Det är ett jobb som inte är den andra dagen lik och som verkligen behövs.

Om du är på jakt efter ett varierande jobb där du känner att du gör skillnad och sätter din prägel, kan 355 Betonghåltagning AB vara något för dig.

Varför välja betonghåltagning som yrke?

Anledningarna till att börja jobba med betonghåltagning i Stockholm kan variera. Men gemensamt för de flesta är att de vill ha ett jobb som är varierande och där ingen dag är den andra lik. Dessutom vill de känna att de gör skillnad och att deras arbete verkligen behövs.

Vad är betonghåltagning?

Betonghåltagning är det enklaste och mest precisa sättet att få ett hål i en yta som är gjord av betong, stenmaterial eller tegel. Det används för att exempelvis dra ledningar eller för att sätta in fönster och dörrar. Men det kan också användas för att sätta in hissar, trappor eller andra installationer.

Uppdrag inom betonghåltagning i Stockholm

Som betonghåltagningsproffs i Stockholm har man ofta många historier att berätta. Uppdragen kan variera mycket, både vad gäller kunder och lokaler. Men de vanligaste uppdragen handlar om att skapa nya hål för att exempelvis dra ledningar eller sätta in fönster och dörrar.

Betonghåltagning kräver precision och styrka

Som betonghåltagningsproffs är det viktigt att ha både precision och styrka. Det är ett yrke som kräver stor fysisk ansträngning och där det är viktigt att arbeta noggrant för att undvika skador på omgivningen.

Trapphusrenovering - vanliga frågor

7 May 2023

Funderar ni på att genomföra en trapphusrenovering i era fastigheter? Det handlar om en kostnad, men det ska även ses som en ren investering. Att ett trapphus slits är inte konstigt sett till hur det används och vilket dagligt slitage det utsätts för.

Genom att anlita ett företag specialiserat på trapphusrenovering så kommer man dels att se en automatisk värdehöjning av fastigheten samt på varje enskild lägenhet, dels så skapar en trapphusrenovering även en bättre grannsämja och trivsel och som en tredje fördel så kan man även se att funktionaliteten ökar i samband med att en renovering utförs i trapphuset.

Idel fördelar således, men även många frågor som ska svaras på innan. Här nedan tänkte vi besvara några av dessa och förhoppningsvis, genom detta, bidra till lite ökad kunskap och kött på benen i ämnet:

Vilket företag ska man anlita för en trapphusrenovering?

Det viktiga är att man väljer ett företag som har vana och som gärna är specialiserade på just detta område. Hur lång vana man har blir avgörande för både hur effektivt man arbetar och för hur resultatet blir. En erfaren firma inom trapphusrenovering ser även till att inkludera er i projektet: hur vill ni ha det? Ett antal förslag bör presenteras. Stork Housing är ett exempel på ett företag med lång vana av att renovera trapphus.

Hur omfattande ska en trapphusrenovering vara?

Det kan handla om att bara måla om och fräscha upp olika ytskikt - men det ka n även vara ett mer heltäckande projekt där allt mellan golv och tak byts ut. Rent allmänt dock så är det bättre att tänka större. Ska ni renovera i trapphuset så se över vilka alternativ som finns: byt ut elen, energieffektivisera och byt till exempelvis säkerhetsdörrar - givetvis om er budget tillåter detta.

Hur kan min lägenhet öka i värde av en trapphusrenovering?

Av det enkla skäl att en spekulant köper en helhet. Trapphuset är det första man möter och ett snyggt sådant skapar ett bra första intryck av hela föreningen.

För att läsa mer om trapphusrenovering så besök gärna https://storkhousing.se/.

Håltagning på stenhus i Örebro

5 May 2023

Stenhus i Örebro är hus med stor stabilitet och hållbarhet. Men ibland behövs det en håltagning för att kunna utföra en rördragning eller byten av fönster.

När ett hus byggs i Örebro så finns det alltid goda intentioner att få ett hus som passar fastighetsägaren och förmodligen tänker husägaren ganska långt fram i framtiden när det gäller planlösning, fönster, dörrar, rördragningar och uterum. Men med tiden kan det vara behov och önskemål som ändras. Eller så byter huset ägare och därmed uppkommer det önskemål om vissa förändringar.

Om det behövs större hål till fönster och dörrar, eller hål till någon typ av rördragning, så går det ändå att lösa. Fastän det är ett stenhus. Det du då gör är att anlita en firma som arbetar med håltagning. En åtgärd där man med hjälp av borr och såg kan kapa bort mindre eller större stycken i betong och sten.

Proffs inom håltagning

Det finns troligen många olika sätt att ta till för att få ett hål i ett stenhus. Men för att få en kontrollerad håltagning är det klokt att anlita ett företag som arbetar inom området. Med en enkel sökning via internet går det att hitta företag inom håltagning i Örebro som har allt som krävs inom kunskap och utrustning.

Men för att en håltagare ska kunna utföra sitt jobb på ett korrekt sätt så krävs det en hel del planering från husägaren. Och kanske även från en arkitekt, konstruktör och bygglovsenhet. Sedan sätter bara fantasin gränser.

Läs mer kring håltagning, gå till denna sida: håltagningörebro.se

Fem misstag att undvika vid valet av byggkonsult

30 Apr 2023

Valet av en byggkonsult är avgörande för att garantera ett framgångsrikt byggprojekt. Men det är inte alltid lätt att välja rätt person för jobbet. Här är fem vanliga misstag att undvika vid valet av byggkonsult.

Misstag 1: Att inte undersöka byggkonsultens referenser och erfarenhet

Att undersöka byggkonsultens referenser och erfarenhet är en av de viktigaste faktorerna för att välja rätt person för jobbet. Detta ger dig möjlighet att bedöma byggkonsultens kompetens, arbetsmetoder och resultat. Titta på tidigare projekt som byggkonsulten har genomfört och undersök om det finns några referenser från tidigare kunder.

Misstag 2: Att välja en byggkonsult baserat på priset

Att välja en byggkonsult enbart baserat på priset kan vara en riskabel affär. Det kan vara frestande att välja den billigaste byggkonsulten, men det kan leda till att du får en undermålig tjänst eller att dina förväntningar inte uppfylls. Istället bör du välja en byggkonsult baserat på deras kompetens och erfarenhet.

Misstag 3: Att inte kommunicera tydligt med byggkonsulten

En av de vanligaste orsakerna till misslyckade byggprojekt är bristande kommunikation mellan byggkonsulten och kunden. Det är viktigt att du kommunicerar tydligt med byggkonsulten om dina förväntningar, behov och önskemål. Detta hjälper till att undvika missförstånd och garanterar att projektet genomförs enligt dina önskemål.

Misstag 4: Att inte inkludera byggkonsulten i projektplaneringen

Byggkonsulten är en viktig del av projektplaneringen. Det är viktigt att inkludera byggkonsulten tidigt i projektplaneringsprocessen så att de kan bidra med sin kompetens och erfarenhet. Detta hjälper till att garantera att projektet genomförs på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Misstag 5: Att välja en byggkonsult utan att ta hänsyn till deras tillgänglighet

Det är viktigt att välja en byggkonsult som är tillgänglig och kan arbeta inom den tidsram som du har. Att välja en byggkonsult som är upptagen eller inte tillgänglig kan leda till förseningar och problem under byggprocessen.

Snygg och användbar bänkskiva i Göteborg

15 Apr 2023

Du kan köpa en tålig bänkskiva i Göteborg som kan användas till arbetsbänkar och möbler med mera. Populära material till bänkskivor är natursten och komposit.

En bänkskiva är användbar på många olika sätt och det finns många olika utföranden och material att välja bland. I köket behövs det en tålig bänkskiva som du kan använda när du till exempel lagar mat eller bakar. Det är också en fördel om den är snygg och bidrar till en trivsam atmosfär i köket.

Det finns bänkskivor i olika stenmaterial såsom komposit, marmor, granit och kalksten. Sten är ett varierande material på grund av att alla bergarter har sina egna unika egenskaper. En bänkskiva i sten passar bra som arbetsbänk i verkstaden eller i hobbyrummet. Det går också att skapa unika och vackra bord eller fönsterbrädor i till exempel marmor.

Du kan få hjälp med att välja rätt bänkskiva

När det finns så stort utbud av fina bänkskivor att välja bland kan det vara svårt att bestämma sig för vilket material som passar bäst för ändamålet. När du ska köpa en bänkskiva i sten kan du kontakta ett företag i Göteborg som tillverkar måttbeställda stenskivor. De har goda kunskaper om olika bergarters egenskaper och hjälper dig att välja rätt material.

Granit är ett extremt slitstark material som kräver minimalt med underhåll. När ni har kommit överens om vilken bänkskiva som passar bäst för dina behov och önskemål tillverkar företaget din bänkskiva och monterar den åt dig. Stenskivan tillverkas med stor precision i exakt rätt storlek.

Hitta mer om bänkskivor, gå till denna sida: https://femman-natursten.se/ 

Anlita en konsult som kan BIM för byggprojektet

14 Apr 2023

För att göra kostnadseffektiva besparingar i nästa byggprojekt – anlita en konsult som kan BIM. Då kan man lätt visualisera flera delar i kommande byggnation.

Med en ständigt växande teknologi går saker som virtual reality (VR) och artificiell intelligens (AI) fort framåt. Det påverkar många olika branscher på olika sätt, oftast ganska positivt. Inom exempelvis byggbranschen kan man idag visualisera och demonstrera olika kommande byggprojekt. Utvecklingen går ständigt framåt och det har hänt mycket de senaste åren.

En av de saker som hänt inom byggbranschen är BIM som innebär att man modulerar projektet virtuellt. Anlitar man en konsultfirma inom BIM kan de ta in varje komponent inom bygget och lägga till detta i modellen. På detta sätt får man upp en så kallad 5D-modell. Dels kan man se, vända och vrida på modellen i datorn, men man kan också gå in och titta på enskilda detaljer.

BIM – ett program som förutspår framtiden

Det blir enklare att planera när varje aktör ska in i projektet och göra sin del. Tack vare BIM kan man också förutse saker som kan ske med huset över tid. Detta är en av beståndsdelarna i 5D. Då kan man redan innan byggnationen se om det går att byta ut eller ändra den delen av byggnaden till något bättre.

Kostnadsmässigt kan det finnas stora besparingar med BIM. Redan innan byggnationen skulle man kunna ändra på material eller detaljer. Då sparar man in de pengarna redan innan byggnationen istället för att behöva ta den smällen i framtiden.

Braskaminer höjer värdet på din bostad i Stockholm

13 Apr 2023

När du tittar på olika braskaminer till din bostad i Stockholm så är det bra att komma ihåg att det är en investering. Hur blir din kamin en investering?

Ett tag var braskaminerna livsviktiga för överlevnad. Sedan gick det över till att bli en inredningsdetalj för att öka trivseln. Idag så är det en kombination, när man tittar på hur många som kämpar med elpriser och uppvärmning av huset. Du kan hitta din braskamin i Stockholm och få hjälp att installera den på ett kick.

En braskamin har verkligen många fördelar. Bland annat är den utmärkt när det kommer till att värma upp ett helt, eller stora delar, av ett hus. Det gör att ditt vanliga värmesystem inte behöver jobba lika hårt. Så otroligt praktiskt om du har ett hus som är drivet med el. Det hjälper definitivt om det någon gång skulle bli ett strömavbrott.

Funderingar om braskaminer

Det är viktigt att du som köper en braskamin också ser till att läsa på ordentligt om hur man gör när man ska elda i en braskamin. Det är jätteviktigt att du verkligen följer instruktionerna och rekommendationerna för just din kamin. En sak som är bra att kontrollera är hur många kilo ved du kan elda i din kamin samtidigt.

För att få mest effekt på din kamin så är det också viktigt att veden inte är blöt eller frusen. Att behandla askan med extra säkerhetstänk är också viktigt, för att undvika bränder. Placera aldrig het aska mot husväggen, på golvet eller på terrassen.

Få husbesiktning utförd i Stockholm

12 Apr 2023

Ska du sälja eller köpa ett hus är det alltid en bra idé att utföra en husbesiktning i Stockholm, innan några kontrakt skrivs under och affären slutförs.

Hur går man egentligen tillväga för att veta att det där huset man vill köpa är värt vad säljaren begär? Eller för den delen vilket pris som är rimligt när man ska sälja sitt egna hus? Det kan vara lätt hänt att man stirrar sig blind på saker som kvadratmeter och andra egenskaper.

Vad ett hus faktiskt är värt består dock av många fler faktorer än hur pass stort det är eller hur mysig den där eldstaden är. En hel del saker går därutöver inte alltid att se bara med det nakna ögat. Så oavsett om du ska köpa eller sälja en fastighet är det alltid en bra idé att få en professionell husbesiktning utförd.

Vad undersöks i en husbesiktning?

I princip handlar en besiktning om att fastställa vilket skick huset är i. I detta ingår en mängd olika saker, som exempelvis att utföra en fuktmätning för att se om det finns några fuktskador. Även förekomst av mögel och bland annat undersökning av energiförbrukning kan utföras.

Ju mer man vet om en fastighet innan man ska köpa eller sälja den desto bättre. Som köpare kan det innebära att du kan bespara dig besväret med att köpa ett hus som kräver stora renovationer. I de fall där du ska sälja ditt hus kan det istället handla om att du får uppgifter som svart på vitt visar husets värde.

Anlita en målare i Stockholm och spara tid och pengar

12 Apr 2023

Är du trött på att se samma gamla färg på dina väggar varje dag? Då är det hög tid att ta hjälp av en målare i Stockholm för att göra en uppfräschning.

Att anlita en målare kan göra underverk för ditt hem eller företag. En erfaren målare kan ge dina väggar en helt nytt lyft genom att välja rätt färg och teknik. De kan också hjälpa dig att reparera eventuella skador på dina väggar och tak, vilket kan spara dig både tid och pengar på lång sikt.

Men varför ska man egentligen måla om? Förutom att ge ett rum en uppfräschning så kan det också ha flera andra fördelar. En ny färg på dina väggar kan skapa en mer välkomnande atmosfär. Det kan även öka värdet på ditt hem eller företag om du planerar att sälja det i framtiden.

Låt en målare förvandla ditt hem eller företag med en ny målning

En ny och fräsch målning kan dessutom skydda dina väggar och tak från fukt, mögel och andra skador. Tänk på att välja en erfaren målerifirma som erbjuder professionella målare som tar hänsyn till dina önskemål. En bra målare kommer med tips samt lyssnar på dig.

Slutligen, att anlita en målare kan spara dig tid och pengar. Istället för att försöka måla själv och riskera att det inte blir som du vill, kan du lita på att en professionell målare som Gustavsbergs Måleri i Stockholm kommer att göra jobbet åt dig.

← Äldre inlägg

 

 

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.