Stålkonstruktioner ger stabilitet och säkerhet

Stålkonstruktioner tillverkas oftast som moduler i en stor, modern och välutrustad verkstad för att sedan transporteras och enkelt monteras upp på plats.

På ett sätt liknar moderna stålkonstruktioner Lego eftersom de kan byggas samman av flexibla moduler, men de är mycket stabilare. Stål är ett fantastiskt material eftersom det är starkt men ändå lätt. De färdiga modulerna blir inte så skrymmande och tunga att transportera till byggplatsen vilket gör att transportkostnaderna kan hållas nere.

I stålets flexibilitet ligger också att det är lätt att återanvända. Vill man bygga om eller bygga till går det precis som med Lego, att använda de moduler man har på ett nytt sätt. Stålkonstruktioner har inte samma lekfulla färger som Lego men det blanka stålet är vackert i sig själv och kan med fördel kombineras med andra material.

Stålkonstruktioner är att föredra ur brandskyddssynpunkt

Det företag som arbetar med stålkonstruktioner i Sverige har egen tillverkning i stora toppmoderna lokaler. Det stål som används kommer till 50% från återvunnet skrot vilket är bra för miljön och ytterligare en av de fördelar stålet har. Stål kan återvinnas i stort sett hur många gånger som helst vilket sparar på jordens naturresurser och minskar onödiga transporter från andra länder.

Stål brinner heller inte och står emot hetta på ett bra sätt vilket gör en stålkonstruktion säker ur ett brandskyddsperspektiv. Det finns många fördelar med att välja stålkonstruktioner och det behöver inte vara en stor byggnad för att du ska kunna beställa. Stålkonstruktioner tillverkas både för stora industrilokaler och mindre garage. Läs vidare om alla fördelar med stålkonstruktioner här: www.stålkonstruktioner.nu

11 Jun 2022

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.