När du behöver markarbeten i Stockholm

När kan man behöva markarbeten i Stockholm? Alla de gånger som man behöver schakta marken där man ska bygga ett nytt hus. Då kan man behöva arbeta med marken, så att den förbereds för det bygge som man ska göra på någon tomt. Man kanske behöver skapa en trädgård eller en innergård i anslutningen till det bygge som man ska uppföra. Då kan man behöva gräva upp hela tomten, om det finns många stenar som behöver avlägsnas och tas bort.

Eller så kan man behöva markarbeten i Stockholm för alla vägar, tunnlar och utbredning av kollektivtrafiken i Stockholm. Då behöver man ett företag som arbetar med schaktning och som ser till så att vägen finns där den dagen som trafiken sedan ska flyta på. Man kan även behöva en firma som arbetar med att bygga broar och motorvägar, landsvägar och järnvägsspår och så vidare.

Om du står inför ett husbygge

Är det så att du ska bygga ett nytt hus? Då kommer du att behöva markarbeten i Stockholm och kanske anlita ett förtag som arbetar med sådant i Stockholm. Det viktigaste är att markarbetsfirman arbetar och bearbetar marken för husgrunden. Antingen bestämmer man sig för en betongplatta där hela huset kan stå, eller så vill man ha en krypgrund där huset kan stå. Det finns både för- och nackdelar för båda alternativen. Betongplattan gör så att huset kommer direkt på marken, i markhöjd. Har man en en-plans-villa då är en betongplatta bland det bästa alternativet. Har men en villa med en övervåning kan en krypgrund vara det bästa alternativet. En krypgrund gör det möjligt för huset att få in ventilation under huset.

Sedan behöver man gräva ner rörsystem

Har man arbetat med marken för att få till en bra grund till huset så behöver man sedan gräva för att kunna lägga ner VVS-systemet. Alla rör till både vatten och avlopp, samt till bredband och liknande. Ska man ansluta till det kommunala avloppet (vilket ju är obligatoriskt om man bor i Stockholmsområdet) så bör man ju gräva ner sina rör på samma sätt som resten av avloppssystemet. Sedan kan man behöva gräva ner bredbandet och fiber som ska från det allmänna fibersystemet till din tomt. Andra saker som man kan behöva är  att göra en trädgård runt det nya huset. Ett hus utan trädgård är halvfärdigt. Då kan man behöva gräva bort stenar även från trädgården och kanske man vill plantera träd och buskar. Då är det bra att kunna anlita en firma som kan gräva och schakta trädgården.

14 Oct 2019

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.