Hur fasadrenoveras slottet i Stockholm?

Du kanske har läst om att det kungliga slottet i Stockholm – ja, det där jättelika slottet där kungen och Silvia tar emot alla sina gäster – håller på att renoveras? De som arbetar där har märkt att den dyrbara puts som täcker hela slottets fasad, håller på att ramla ner. Och det är inte så lite som ska renoveras på fasaden på slottet. Det är så pass mycket att man har beslutat att genomföra renoveringen under 22 etapper och hela arbetet förväntas ta 25 år innan allt är klart.

Om någon undrar hur det kan ta så lång tid att renovera en enda fasad, men man måste tänka på att fasaden täcker en yta så stor som 30.000 kvadratmeter, har 972 fönster, med 31.600 fönsterrutor. Det finns 28 fristående skulpturer, 717 balusterdockor, 242 konsolvoluter. Fasaden ska täckas med fasadsten på 10.000 kvadratmeter stor yta. Lika stor yta ska täckas med puts och 7.500 kvadratmeter täcks av fönster och portar.

Det är oerhört stort arbete

Det är ett oerhört stort arbete att renovera dessa stora ytor och tillverka den slags puts som täcker slottet idag, plus att den även ska täckas med sten som stenhuggare bör arbeta med, ett yrke som oerhört få har idag. Bland annat har man tagit in stenhuggare från Danmark för att få till de slags stenstoder som behöver ersättas. Det är Statens Fastighets Verk (SFV) som har ansvaret för de slags byggnader som finns i Stockholm och som leder arbetet med detta. För att få till den puts som behövs för slottet har man återöppnat gamla stenbrott från Gotland. Och det är bråttom. Putsen och framför allt den sten som har suttit på slottsfasaden vittrar just nu. Därför har man lagt ut nät som ska hålla ihop fasaden på vissa ställen, tills man har kommit till rätta med detta.

Hur ser din egen fasad ut?

Så med tanke på renoveringen av slottets fasad – hur ser din egen fasad ut? Den kanske inte kommer att kräva 25 års arbete eller återöppnande av gotländska stenbrott eller nyutbildade stenhuggare, men kan dock kräva sin uppmärksamhet och att man måla om, ser över skicket och ersätter sämre delar. Är fasaden av trä, tegel eller puts? Man kan behöva måla om alla dessa material. Det bäst är att måla om i samma färg som man tidigare har målat med, annars behöver man bygglov för att byta färg och material från kommunens stadsbyggnadsnämnd.

24 Feb 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.