Gör om utanför fastigheten

Hur ser det ut utanför din fastighet eller den privata villan? Vägar och parkeringar av asfalt och stengångar blir med åren utsatta för slitage och behöver göras om. Kanske vill man göra en tillbyggnad utanför villan, i form av till exempel en uteplats, eller bygga en garageuppfart vid garaget för familjens bilar.

Oavsett vad man vill göra måste man nästan alltid göra markarbeten för att det ska vara plant och hålla för nybyggnationen. Ibland krävs även dränering för att det ska vara möjligt att bygga hållbart.

Markarbetet viktigt 

I många fall upptäcker man när man ska bygga en grund att en stor mängd vatten eller fukt finns i marken. Eller under ett befintligt hus kan vattennivån vara för hög med risk för fuktskador. Då behöver man genomföra en så kallad dränering för att skydda mot vatten och fukt. 

Vad är dränering?

I korta drag är en dränering att man gräver upp ett dike runt huset där man leder bort vattnet med hjälp av särskilda dräneringsrör. Då slipper man risken att vattnet trycker mot husgrunden eller källarväggen. 

Så om man är orolig för vatten och fuktproblem ska man kontakta en kompetent byggfirma som göra en dränering. Då behöver man först göra en bedömning av tomten och huset. Bedöms det att en dränering är nödvändig gräver man upp runt huset. Detta görs med grävmaskin. Eventuella tidigare dräneringsrör tas bort och ersätta dessa med nya. Det är viktigt att diket är tillräckligt djupt. 

Sedan måste man lägga en skyddande fuktisolering från utsidan av grunden. Det finns olika sätt att göra detta, bland annat med sodrän, pordrän, platonmatta eller cellplast, beroende på förutsättningarna på platsen.

Stabil grund för bygget

Ska man bygga nytt eller bygg till, måste man undersöka marken där grunden ska stå noggrant. Är marken tillräckligt hård och kommer att hålla? Är den jämn eller lutar den. Vad är det för sorts underlag? På ytan kan den se perfekt ut. Men ytan döljer sig inte sällan berg eller stora stenar. I de allra flesta fallen krävs det markarbeten innan byggandet kan påbörjas. Är marken fri från större stenar eller berg måste den schaktas så den blir jämn och hård. Finns det därimot berg eller sten måste det sannerligen sprängas. 

En sprängning är en farlig och noggrann process. Marken undersökt noga och det görs alltid en riskbedömning innan bästa metoden för sprängningen väljs. Efter utförd sprängning måste marken schaktas för att bli hård och jämn. 

2 Mar 2019

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.