Entresol - utöka ytan i fabriks- och lagerlokaler

Många fabriks- och lagerlokaler har ibland onödigt högt i tak. Ett företag som behöver utöka sin lokalyta kan göra det genom att investera i ett entresol.

Du har ansvar för en tillverkning, där behovet av lageryta för inkommande komponenter och råvaror har ökat den senaste tiden. Under lång tid har företaget, liksom många andra, jobbat med begreppet “just-in-time”. Lagret av komponenter har funnits på vägen och ditt företag har inte behövt binda kapital med egen lagerhållning.

De senaste åren har din syn på lagerhållning drastiskt förändras. Pandemi och väpnade konflikter har gjort att leveranstider har förlängts. Din produktion har ibland tillfälligt fått stänga ner i brist på komponenter. Att hålla säkerhetslager har därför kommit på mode.

Entresol - undvik stopp i produktionen

Stopp i produktionen kostar mycket pengar och dina kunder har i sin tur fått försenade leveranser. Du måste skaffa mer lageryta. Men du har högt i tak på lagret och det går att bygga en mellanvåning eller ett entresolplan. I tillverkningen har ni många lätta komponenter och de kan lämpligen lagras på ett entresolplan. Lastpallar kan lyftas upp till mellanvåningen eller transporteras upp och ner med hiss.

Du kontaktar en leverantör som har byggt flera entresolplan till många typer av företag. Efter besök och inspektion får du offert från leverantören. Det finns flera fördelar med entresol. Några infästningar i befintlig byggnad behövs inte, eftersom ett entresolplan står på pelare och är självbärande. Det installeras inuti en befintlig byggnad och därför behövs oftast inget bygglov.

3 Nov 2022

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.