Deponi - viktigt att ha rätt slutförvaring

Dags att åka till soptippen? Mycket har hänt under de senaste decennierna gällande vår syn på sopor och hantering av olika material. Sverige ligger högt upp på listan över länder med mer medveten sophantering och tydligt är att vi redan från ung ålder indoktrineras med sopåtervinning och andra viktiga saker att göra i vardagen.

Det är väldigt bra, men det finns fortfarande saker kvar att göra och problem att lösa vad gäller sopor. Inte minst så handlar det om att vi idag också tvingas ta hand om den okunskap som fanns för. Detta gäller material som användes i en större utsträckning då - men som idag undviks i en större omfattning. Material som, helt enkelt, inte kan återanvändas eller återvinnas inom någon annan typ av tillverkning eller område och som, bokstavligt talat, hamnar på den soptipp vi inledde texten med.

Deponi - så hanteras avfallet

Ett ord som används gällande detta är deponi och i en deponin så hamnar exempelvis isolering, plast - PVC - glasfiber, säkringar och tjärpapp. Material som vi i allra högsta grad kan stöta på i samband med ombyggnationer och renoveringar: vi får, som sagt, ta hand om den okunskap som fanns förr och skörda frukterna av de dåliga beslut man tog då.

Deponi handlar om slutförvaring och detta måste då också, givetvis, ske på ett sätt där avtrycken på närliggande områden och vår miljö blir så små som möjligt. Detta kan ske genom att man täcker över deponi i flera olika lager - och med olika material - för att se till att exempelvis inte regnvatten hamnar i direkt kontakt med avfallet i fråga - något som i så fall kan innebära att gifter och farliga ämnen sprids snabbare och över större områden.

Det kommer alltid att finnas material och avfall som inte kan användas igen. Målet måste dock alltid vara det att minska på produktionen och användningen av dessa material. Däri ligger nyckeln till att minska på deponi och istället öka på återvinning och återanvändning. Att vi i Sverige tar hand om avfall och sopor på ett bra sätt innebär inte att det inte finns någonting kvar att göra. Vi tar steg framåt, men det handlar också om ett maratonlopp och ingen sprint.

3 Nov 2022

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.