Behöver du hjälp med konstruktionsritningar?

Ska du bygga nytt och behöver ritningar till bygget? Utan korrekta ritningar kan man inte ens börja bygga nya hus. Ska man få bygglov är det husritningar som måste presenteras för att stadens stadsdelsnämnd ska bevilja en bygglov. Och det är inte bara en ritning, utan flera ritningar som ska till innan man kan börja bygga, men staden är endast intresserad av ritningar som beskriver huset bäst. De vill veta storlek, höjd och areal på huset innan de kan bevilja bygglov.

Bygga hus är ganska så komplicerat. Det innebär att man bör få så detaljerade ritningar på allt som rör konstruktionen som det bara är möjligt. Det kan gälla hur VVS-systemet ska utformas, hur elnätet ska se ut, hur marken ska användas och var de olika rören ska gå under marken. När allt ser bra ut, på ritningen, så kan staden ge en bygglov.

Hänsyn till miljö allt viktigare

Det blir alltmer viktigt att alltid ta hänsyn till hur miljön påverkas när man bygger. Helst ska man ju inte göra alltför stort ingrepp på naturen när man bygger. Naturen ska egentligen inte störas alls. Det kan bland annat innebära att man bör ta hänsyn till fågel- och djurliv på stranden och i skogen och inte bygga för nära stranden. Det kan också innebära att inte spränga mer än vad man är tvungen till. Bygger man i tätbebyggelse blir det ju mindre viktigt. Man kan bygga hus så att det inte blir för stor energiåtgång. Förslagsvis kan man tänka på hur uppvärmning till huset kan ske på sätt som kräver minst energislösande sätt. Att värma upp en bostad med värmepanna som går på olja är ett sådant sätt som är ohållbart för miljön. Finns det möjlighet att värma upp huset med fjärrvärme, solpaneler, bergvärme solpaneler och andra miljövänliga sätt är det att föredra.

Konstruktionsritningar viktiga i husbygget

Inför bygget av huset är konstruktionsritningar som bör innehålla alla lösningar för VVS-systemet, elritningar och energiberäkningar, mycket viktiga. De avgör hur hela processen ska gå till. Här är det även viktigt att energiberäkningarna finns med. En arkitekt ritar endast hur huset ska utformas och byggas, medan en konstruktionsritning anger hur huset ska utformas för att bli det hus som det är meningen att bli. Ska man kunna beräkna kostnader för bygget ner till kronor och ören, är just en konstruktionsritning det som gör att man får grepp om ekonomin för hela bygget.

8 Jan 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.