Asbest som hälsofara och smart teknik

För den som lever eller arbetar i en byggnad med eternitplattor eller liknande är tanken på asbest ett ständigt bekymmer. Skador eller ombyggnad medför allvarliga hälsofaror. Läs mer här!

När material innehållande asbest introducerades sågs det som något mycket positivt. Det var material som var mycket värmetåliga och fungerade bra i många sammanhang. Faktiskt kan vi härleda namne asbest till dess grekiska ursprung som betyder “outsläcklig”. Då materialet har många positiva egenskaper användes det flitigt inom byggnadsindustrin. Eftersom asbest var så värmetåligt användes det på en mängd platser där man specifikt ville se till att brandsäkra lite extra. Därför kan man finna asbest i ventilationsanläggningar, i soprum, i rör och i fix och fog till kakel. Så länge asbesten förblir orörd utgör den inte heller någon hälsofara. Däremot innebär skadad asbest ett reellt och allvarligt hot mot hälsan. Idag är asbestanvändning helt förbjuden.

Asbestfibrer ger svåra konsekvenser

Sammanfattningsvis kan man alltså konstatera att asbest kan finnas på en mängd olika platser och i en mängd olika tillämpningar i äldre fastigheter. Rekommendationen är att man sanerar och byter ut materialen mot moderna material. En skada i en husfasad är lätt att se men det finns sällan chans att konstatera om exempelvis en ventilationsanläggning har sprickor eller skador. Det sista man vill som fastighetsägare är att ventilationssystemet ska sprida asbestfibrer. Naturligtvis är inget enkelt och speciellt inte asbestsanering. I och med att man börjar ta bort materialen åstadkommer man ju just det man minst vill - att asbest börjar spridas i fastigheten. Därför är asbestsanering något reglerat genom en rad strikta regler och procedurer. Det bör heller inte genomföras av någon annan än en certifierad firma.

Planering och genomförande

Steg ett är alltid att genom tester undersöka om material innehåller asbest och var dessa finns. Därefter behöver man lägga upp en plan för sanering som är säker för både arbetare, omgivning och fastighetens boende. Här talar vi alltså om minutiös noggrannhet. Berörda delar måste kapslas in och luftsluss installeras. De som arbetar med saneringen behöver utbildning, skyddskläder och speciella ansiktsmasker. De dammsugare och andra material som används behöver i sin tur saneras när arbetet är slutfört. De material som innehåller asbest körs till deponi och tas om hand medan nya material installeras. De sjukdomar som kan uppkomma efter exponering för asbest är mestadels lungrelaterade, såsom asbestos och pleuraplack. Det finns med andra ord ingen anledning att låta bli att genomföra en asbestsanering.

3 Sep 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.