Alla hus och fastigheter kan skyddas med brandisolering

Funderar ni på att brandisolera er fastighet? Att isolera hus, radhus och lägenheter mot brand är klokt. Det finns företag specialiserade på brandisolering som vet vad som behövs.

Många gånger brandisolerar man redan då man bygger. Man isolerar väggar, golv, fönster och dörrar med brandsäkra isoleringsmaterial som innehåller stenull. Materialet är väldigt hållbart och har också den goda egenskapen att det är ljudisolerande. Det är ett väldigt användbart material som lämpar sig för de allra flesta byggnader. Har man tätat väggar och tak med brandskyddande material får elden inte samma fäste och det tar betydligt längre tid innan den sprider sig, om den alls gör det. Detta kan vara den extra tid man behöver för att utrymma fastigheten och rädda liv och som gör att brandkåren hinner fram i tid och kan förhindra att elden sprider sig.

Viktigt att se över brandskyddet med jämna mellanrum

Har man redan brandisolerat sin byggnad är det viktigt att regelbundet kontrollera så att brandskyddet fortfarande fungerar. Själva idéen med brandisolering är att stänga inne branden och förhindra att den sprider sig. När man gör förändringar i en fastighet minskar ofta brandskyddet och detta gör att eld kan sprida sig. Kanske tar man upp nya hål i väggar för ventilation eller dragning av nya vattenledningar? Detta gör att brandisoleringen bryts och eld kan lättare sprida sig vid brand. Inte sällan får detta stora konsekvenser som att hela hus brinner ner till grunden.

Det finns företag som är specialiserade på brandisolering vid nybyggen och som även erbjuder besiktning och uppdatering av brandskyddet. Förutom brandisolering kan man dessutom göra brandtätning, brandskyddsmålning och olika slags fogning som står bra emot brand.

Få ner kostnaden med hjälp av ROT-avdraget

Att ta hjälp av ett företag specialiserat på brandisolering är en god investering. Ett bra brandskydd som isolerar eld räddar liv och minimerar skadorna på fastigheten. Som privatperson kan man även nyttja det så kallade ROT-avdraget på själva arbetskostnaden vid brandisolering. Men innan man väljer vem man ska anlita kan det vara bra att jämföra priser. Via de olika företagens hemsidor brukar man enkelt kunna be om en prisförfrågan. Att även välja ett företag som kontinuerligt utbildar sina medarbetare i brandskydd är viktigt då det hela tiden kommer nya material och tekniska lösningar. Likaså att företaget genom hela processen har ett aktivt miljöarbete vad gäller materialval, inköp, transporter och återvinning av förbrukat material. Läs mer om brandisolering på denna hemsida: https://www.brandisolering.nu/

29 Jul 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.