Vikten av en kontrollansvarig ska inte underskattas

Att man som byggherre i många fall måste utse en kontrollansvarig vid byggnationer, markarbeten och rivningar är något som ska ses som en garanti på att allting sker på ett korrekt sätt och där inga lagar och regler bryts. Felet som många byggherrar gör är att man istället fokuserar på att en kontrollansvarig och dennes tjänster kostar pengar och att man dessutom ser denne som en person som kan stänga ner hela bygget. Det som sker är att en kontrollansvarig – tillsammans med byggherren – går igenom projektet och utifrån detta sammanställer en kontrollplan som därefter måste följas. Som byggherre så är man alltså inte på något sätt exkluderad utan det kommer hela tiden att ske en regelbunden kontakt med den kontrollansvarige man utsett. Detta via tekniska samråd och genom löpande rapporter om hur bygget förlöper. Den kontrollplan som en kontrollansvarig gör är något som i själva verkat ofta sparar pengar då den dels gör arbetet mer effektivt samt att det även ger arbetarna verksamma i projektet en säkerhet.

Man ska således snarare som byggherre se den person som man utsett till kontrollansvarig som ett stöd och som en person som man verkligen kan lita på i arbetet med sin byggnation, sitt markarbete eller rivningsjobbet som ska genomföras. Skulle det inte finnas någon kontrollansvarig och kontrollplan så skulle det nämligen alltid finnas en risk att byggnationer inte håller måttet, att de rasar eller att de bryter mot uppenbara regler och lagar under tiden bygget pågår.

Kort sagt; en kontrollansvarig ser – tack vare sin kontrollplan och sina regelbundna och löpande kontroller om att denna följs – till att byggen över hela Sverige – från Malmö till Stockholm och vidare upp till Kiruna blir så bra som möjligt. En byggherre ska verkligen inte underskatta vikten av att ha en kompetent sådan närvarande vid sitt projekt.

Tänk på detta i Stockholm

Då Stockholm är den stad där allra flest byggnationer sker och äger rum så är det också där som man ser att det finns flest verksamma personer inom området kontrollansvarig. Det här kan vara ett problem om man som byggherre behöver utse en sådan – oavsett projekt. Det som man kan göra är att ta hänsyn till några parametrar innan man gör sitt val och om vi radar upp några punkter som kan underlätta valet så blir det lite enklare att förstå vad vi menar. Kort sagt – det här tycker vi att man ska ha i åtanke innan man utser en kontrollansvarig i Stockholm.

  • Erfarenhet. Det kan vara bra om personen i fråga har erfarenhet av byggbranschen genom att på egen hand arbetat där. Exempelvis som snickare.
  • Certifikat. Naturligtvis; se till att den kontrollansvarige har certifikat från en branschorganisation.
  • Personkemi. Du och den person du utser till kontrollansvarig kommer – som sagt – att ha regelbunden kontakt med varandra och därför är det också viktigt att ni trivs ihop. Ju längre projekt – desto mer kontakt kommer ni att ha. Trivsel ger tillit!

Med andra ord, välj din kontrollansvarig i Stockholm med omsorg.

3 Nov 2017

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.