Välj ett säkert material och behandling

Säkerhet i en byggnad handlar bland annat om hur lätt ett material kan fatta eld. Åtgärder som fördröjer rök- och eldspridning kan ge de få sekunder som kan vara skillnaden mellan liv och död.

När man ska bygga och inreda ett hus så är en aspekt att man ska se till att huset blir så säkert som möjligt att bo och leva i. En av de aspekterna är hur säkert boendet är ifall det skulle börja brinna. Har man till exempel en övervåning så ska det helst finnas en stege eller något annat tryggt sätt som man kan ta sig ut ur huset på, ifall det brinner vid trappan till nedervåningen. Det ska definitivt finnas i alla fall ett fönster som man kan ta sig ut igenom. Men det handlar inte bara om hur man ska ta sig ut vid en brand. Stort fokus läggs också på hur lätt ett hus kan börja brinna, och hur lång tid det tar innan huset står i lågor.

Välj material som är oantändliga

I de fall där man kan välja så är det klokt att ta ett material som inte är så lättantändligt, eller som inte brinner alls. När man väljer isolering så kan man till exempel välja en isolering som består av glasull eller stenull. Ingen av dessa går att sätta eld på ens om man försöker. Gipsskivor fattar inte heller eld. Förutom ytskiktet som är av papp. Men det finns också ett system där man sätter dubbla gipsskivor för att ytterligare brandsäkra om man har träreglar i huset. Vill man så kan man ganska enkelt bygga ett helt hus med material som är brandsäkra. Men det kanske kan kännas lite stelt och tråkigt med rum av endast betong, stål och plast.

Applicering av brandsäkring

Om man ändå väljer material som är antändliga så finns det ett annat knep som man kan ta till, nämligen brandskyddsmålning. Man använder då en färg som skyddar materialet som det målas på. På det sättet så utgör det ett hinder, eller i sämsta fall en fördröjning, för att materialet ska fatta eld. När en eld bryter ut så kan det röra sig om sekunder som är skillnaden mellan om man tar sig ut eller blir kvar i eldsvådan. Det är sekunder som man kan vinna ifall om man ser till att måla alla ytor med en brandskyddsfärg. Såväl på arbetsplatsen som i hemmet.

26 Oct 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.