Vad gör jag med träden efter en trädfällning?

Har den fina almen drabbats av sjukdom och måste tas ner? Eller vuxit sig så stor att den nu riskerar att skada både tak och fasad? Att ta ner ett träd kan vara knepigt och kräver viss kunskap.

Att fälla ett träd är inte alltid så lätt då själva nedtagningen måste ske kontrollerat så att varken människor eller fastigheter skadas. Anlitar man en professionell trädfällningsfirma kan de ta ner trädet i olika delar. De har professionell utrustning och stora kranbilar och kan lätt såga ner trädet bit för bit och även transportera bort virket. Orsakerna till att man väljer att ta ner ett träd kan vara flera. Som att man vill ha en bättre utsikt och mindre skugga på sin tomt men också att trädet blivit för stort och riskerar att skada fastigheten. bland kan det behövas tillstånd från kommunen då man vill ta ner ett träd även om det står på den egna tomten. Detta kan vara om trädet är inritat i kommunens planritning eller om det är K-märkt.

Kanske ha delar av trädstammen kvar?

Träd hjälper också till att dränera och skyddar mot både sol och vind. Träd påverkar faktiskt husets energiförbrukning i positiv riktning, så innan man tar ner ett träd bör man nog överväga för- och nackdelar. Man bör även fundera på vad man ska göra med trädet efter en fällning. Vill man få det uppsågat till ved kanske? Eller kanske låta en stor del av stammen ligga kvar i trädgården och låta växter och småkryp få bosätta sig i den? Vissa kapar bara trädet halvvägs och planterar sedan klätterväxter runt omkring och får på så vis en naturlig skulptur när sedan växterna börjar klättra uppför stammen.

Få hela trädet bortforslat

Men man kan givetvis också välja att ta bort hela trädet. Det kan vara svårt att föreställa sig hur mycket plats ett träd egentligen tar då det ligger på marken. Dessutom blir det ganska så rörigt och stökigt med alla grenar och kvistar. Visst kan man välja att själv köra bort eller elda upp allt men en trädfällningsfirma kan enkelt städa bort hela trädet. När man anlitar ett företag som tar ner träd lägger de alla bitar i en container och fraktar bort det. Kvar blir bara lite sågspån och mindre kvistar. Vill man veta vad det kostar kan man be företaget att först komma ut och titta samt lämna en offert. Det brukar vara gratis. Vi tipsar att läsa mer om trädfällning på denna sida: https://lindstradfallning.se/

28 May 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.