Stopp av brandutveckling

Det är viktigt att man kan känna sig säker i huset man arbetar i, bor i, eller vistas i av någon annan anledning. Därför är det till och med lag på att vissa byggnader ska vara säkrade mot brand.

En brand som endast uppstår och inte kan ta vägen någonstans gör ingen större skada, eller ingen skada alls. Det kan man till exempel se när det gäller kaminer och andra eldstäder. Men en liten låga som får fäste och chans att sprida sig kan bränna ner en mycket stor byggnad utan någon som helst hejd. Därför prioriterar man att brandsäkra hus så mycket som möjligt. Det gäller både det material som huset är byggt av, men även att en brand som startar inte ska kunna få möjlighet att sprida sig.

En begränsad skada

Genom att välja brandsäkra material i väggar, golv och tak kommer man mycket långt för att säkra ett hus från att brännas ner till grunden. Men det krävs även att man säkrar så att branden inte kan sprida sig till andra rum eller våningar. Det finns alltid sätt som branden kan ta sig vidare via ledningar, ventilation eller liknande. Därför har man tagit fram material och sätt för att kunna utföra brandtätning i Stockholm. På det sättet kan man stoppa att branden tar sig vidare i huset och det blir en mycket begränsad skada. Denna typ av åtgärd gör man ofta i mycket stora byggnader som köpcentrum, kontorsbyggnader, hotell, sjukhus och flerfamiljsbostäder. Men en brandtätning sker även ofta i villor.

11 Feb 2021

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.