Säkrare byggarbetsplats med larm och skydd

På en byggarbetsplats krävs ett flertal skydd, avspärrningar och säkerhetsanordningar för att minimera risken för olyckor. Det handlar både om att hålla obehöriga på avstånd och att öka säkerheten för de som arbetar på arbetsplatsen.

Till viss del finns det regler och lagar som reglerar vilka säkerhetsnivåer som måste vara uppfyllda. Är dessa inte uppfyllda riskerar företaget vite. Sen finns det även egna säkerhetsåtgärder beroende på vad som ska utföras.

Larm och staket håller obehöriga på avstånd

Det som primärt håller nyfikna och obehöriga på avstånd är det höga staket som brukar monteras kring arbetsplatsen. De är så höga att barn inte lockas klättra över dem och det är mycket vanligt att det på flera platser finns skyltar som påpekar att obehöriga inte får gå innanför denna avspärrning. Detta räcker för att minimera antalet obehöriga personer på arbetsplatsen avsevärt.

Samtidigt finns det personer som mer än gärna tar sig in på arbetsplatser eftersom det där kan finnas dyrare maskiner och annat som går att stjäla. Om möjligheten finns att montera larm kan detta göras. Ett annat alternativ är att beställa patrullerande vaktbolag som med jämna mellanrum kommer förbi arbetsplatsen för att se att ingen obehörig tar sig in.

Fasadställningar skapar säkrare arbete

Är det en högre byggnation än någon meter krävs byggnadsställningar. Är det en större fasad kan fasadställningar användas. Med fasadställningar skapas en trygg och säker möjlighet för byggarbetarna att ta sig mellan våningarna. Fasadställningar kan ses som ett externt trapphus med räcken och skyddsanordningar som ger bättre arbetsförhållanden.

Enligt arbetsmiljöverket krävs att ställningar används vid arbeten på hög höjd. Det finns även vissa föreskrifter som ska efterföljas när dessa ställningar används.

Väderskydd skapar skydd för personal och arbetsmaterial

Väderskydd är skydd som monteras för att skydda både personal och byggmaterial mot nederbörd. För personalen skapar väderskydden en behagligare arbetsmiljö samtidigt som arbetet kan utföras oavsett väderlek. Därmed behöver inte arbetet planeras och ändras beroende på om det är regn eller inte.

För mindre arbeten finns enklare presenningar och fasadtält att montera upp. Är det större ytor som ska täckas finns exempelvis väderskyddstält i olika storlekar.

Väderskydd används inte bara för att skydda personal mot väder och vind utan även byggmaterial och själva byggnationen. Under vissa delar av byggnationen är det mycket viktigt att hålla fukten borta (exempelvis vid gjutning) och då skapar väderskyddet denna förutsättning.

Som ansvarig för en byggarbetsplats finns alltså flera aspekter att ta hänsyn till för att skapa en säker och trygg arbetsmiljö.

5 Aug 2017

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.