Säker trädfällning på Tyresö

Behöver ni hjälp med trädfällning på er tomt i Tyresö? Anlita i så fall en arborist som även kan hjälpa till med stubbfräsning och att städa upp på tomten.

Träd är vackra men ibland kan det bästa vara att ta bort dem. Särskilt viktigt är det att man fäller och tar bort träd som är sjuka eftersom de ofta blir försvagade och då kan falla omkull. Men träd kan också stjäla näring från andra träd och växter i närheten och göra att trädgården ser ganska trist ut.

Det är inte alls ovanligt att man fäller träd för att de blivit för stora och skadar närliggande hus. Träd som står trångt till kan inte fällas genom markfällning utan man måste ta ner dem i sektioner. Ofta använder man sig av en stegbil och lyfter ner de avsågade delarna.

Trädfällning och andra trädtjänster

När man tar ner ett träd blir det en hel del material att ta tillvara på. De arborister som arbetar med trädfällning erbjuder därför ofta hjälp med att ta reda på det avverkade materialet. Man kan exempelvis få det sågat till ved eller bortforslad till en miljöstation. Likaså kan man få hjälp med stubbfräsning så att det blir enkelt att anlägga gräsmatta eller rabatt på platsen.

För den som vill ha hjälp med trädfällning på Tyresö finns det flera företag som erbjuder detta. Men innan man tar in offerter kan det vara bra att fundera över hur mycket hjälp man vill ha då de extratjänster som erbjuds kan variera mellan företagen.

29 May 2022

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.