Så skaffar man bäst inomhusvärme

För alla som har villa, gäller det att hitta det mest ekonomiska sättet att värma upp den på. De flesta villaägares största månadskostnader brukar vara uppvärmningen. Kan man då få till stånd de med lägst månadskostnad har man som villaägare mycket att vinna på det. Dessutom tillkommer alltid de miljömässiga konsekvenserna, då vi alla bör tänka i dessa banor, i alla beslut som vi fattar och som påverkar framtiden på ett varaktigt sätt. Så vilka uppvärmningssätt är både ekonomiska och miljövänliga?

Oljepanna

De flesta villor förut värmdes i regel upp av en oljepanna, som man själv skötte om och som man försåg med den slags pannolja som behövdes. Det är bland de värsta miljöbovarna som finns, och dessutom är man beroende av oljeprisets uppgång eller fall, vilket inte är hållbart i längden för någon villaägare. Alla borde så snart det bara är möjligt att byta ut sin oljepanna mot en miljövänlig värmekälla för sin villa.

Pelletspanna

En pelletspanna fungerar ungefär som en oljepanna, men går i stället på pellets i stället för olja. Pelletpannan är lite bättre och lite mer ekonomisk än en oljepanna, men är ändå inte särskilt miljvänlig. Pelletspannan går på den pellets som bildas som restprodukt från skogen och det virke som man producerar på ett sågverk. Den avgas som uppstår av förbränningen av pellets är inte alls bra och alla som äger en pelletspanna bör byta ut den för att minska avgaser av koldioxid.

Fjärrvärme

Fjärrvärme får man för att ens VVS-system är knutet till ett värmevärk, oftast kommunens sopuppvärmning. Det är ju en mycket bra tanke att värmen som alstras när man bränner sopor, kommer till användning till att värma upp de egna husen. Däremot är man sedan beroende av sophanteringen och sopförbränningen. Vad händer med villavärmen om man på något sätt ändrar sophanteringen? Det kan finnas brister med att vara beroende av en annan värmekälla.

Luftvärmepump

Skaffar man sig en luftvärmepump, och en egen källa till denna luftvärmepump ser man till att bli oberoende värmeproducent. Exempel på en sådan är att till förslagsvis borra efter bergsvärme. Borrar man efter bergsvärme utnyttjar man den värme som redan finns lagrad i berget och som redan finns där. Värmen som man borrar efter, leds sedan till villans uppvärmningssystem, antingen så att man får sitt varmvatten gratis eller leder värmen till en luftvärmepump. Här kan man läsa mer om värmepumpar i Huddinge på: värmepumparhuddinge.se

14 Feb 2020

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.