När du misstänker gifter i marken där du bygger

Har du ett byggföretag, eller leder du arbetet på ett sådant? Då och då händer det att man råkar få  ett uppdrag att utföra ett bygge på mark som inte är av den bästa kvaliteten. Det kan vara staden som bestämmer sig för att låta bygga hus på mark som tidigare har varit platsen för någon industri som är nedlagd. Det kan även handla om ett vanligt företag som har bestämt sig för att utnyttja ett lägre pris på mark och göra om området till ett villaområde.

Är det då ett område som tidigare har utgjort ett otjänligt område kan det hända att det allra bästa är att ta prover på markkvaliteten för att utesluta gifter. Vilka gifter är det som man absolut bör sanera marken från? Har man till exempel tidigare använt marken för odlingar som har krävt bekämpningsmedel bör man absolut sanera marken fri från allt sådant.

Detta är några av de gifter man kan hitta i marken

De slags gifter som det kan handla om, är gifter såsom cyanid och cyanväte, dioxiner, fenoler, PCB eller klorerade lösningsmedel eller svavel och svavelväte som kan ha använts till exempel i papperstillverkning. Det är i alla dessa fall som det måste bli en marksanering innan man kan gå vidare och bygga på ett område där man ser att någon av dessa gifter har använts.

Så är man en byggare som misstänker att det kan finnas några av dessa gifter i marken, bör man för det första kontrollera om det finns några av dessa gifter i marken där människor senare ska bo. Finner man då något av detta i marken måste man sanera marken för att göra den beboelig för människor och djur. När man ändå kontrollerar om det finns gifter i marken kan man samtidigt kontrollera om det finns eventuella haltera av radon i marken. Behöver man sedan sanera kan man samtidigt avlägsna den farliga asbesten.

Viktigt när man väljer marksanerare

Det man bör titta på när man väljer ett företag för en marksanering är för det första att de har den rätta kompetensen. De måste ha rätta utbildningarna på området och ha möjligheten till provtagningar i marken. En annan viktig kompetens är att de använder sig till exempel av certifiering genom SANKVAL-pro och följer branschregler som finns när det kommer till marksaneringar. De måste ha rätta utrustningarna och veta hur man skyddar sin personal och andra när de arbetar med gifter som kan finnas i marken.

5 Jun 2018

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.