Juridisk hjälp vid dolda fel i hus

Att köpa ett hem ska vara en alltigenom positiv upplevelse. Ibland inträffar det tyvärr att fastigheten är ett hus med dolda fel och då behöver du hjälp.

Ett husköp är för de flesta privatpersoner den ekonomiskt sett största affären man gör i livet. För vissa är det också en engångsföreteelse. Man trivs i det hus man med omsorg valt ut och man vill stanna där för alltid. Vid en fastighetsaffär lägger lagen ansvar på båda parter, säljare som köpare.

De allra flesta gånger fungerar allt som tänkt. Köpare och säljare är överens och de fel och brister som huset har är redovisade. Ibland är det en fråga som man tar hänsyn till då man prissätter och förhandlar om. Andra gånger anser köpare att priset är rimligt med tanke på fastighetens läge och skick.

Vad är dolda fel i ett hus?

Om ett hus har problem och fel som inte syns vid en ordentlig inspektion och säljaren underlåtit att berätta om dessa har vi en annan situation. En köpare har undersökningsplikt men det går inte att inspektera varje bräda. Är felen något som säljaren rimligtvis känner till kan man behöva juridisk hjälp för att reda ut problemen.

Enklast är att använda en besiktningsman innan man skriver på ett köpekontrakt. Hittar man exempelvis en dold fuktskada senare än så, behöver man ta kontakt med köparen för att reklamera. Kan man då inte komma överens så kan en advokatbyrå hjälpa en vidare med problematiken med dolda fel så köpet känns rätt igen. Läs mer om dolda fel i hus, gå till denna hemsida: https://www.doldafelhus.se/ 

16 Jan 2023

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.