Hjälp med svåra saneringar

Ordet sanering i sig antyder obehagligheter. När det gäller asbest är det i högsta grad sant. Asbestsanering handlar både om lagar, regler och om hälsan. Ta reda på vad som gäller!

Asbest är på många sätt ett fantastiskt material. Det är mycket värmetåligt och isolerar väl mot ljud. Det är inte underligt att det blev mycket populärt när det lanserades. Problemen med asbest börjar egentligen inte förrän det sönderdelas. Fibrerna från materialet har en mycket obehaglig vana att tränga ner i andningsvägar och sedan orsaka skador.

Asbestens goda egenskaper uppväger tyvärr inte dessa obehagligheter. När vi idag behöver ta hand om objekt som är byggda med material som innehåller asbest är det en stor och besvärlig process. Många åtgärder måste vidtas för att vi ska kunna skydda oss.

Hur går en asbestsanering till?

Först och främst måste alla saneringar där asbest misstänks vara närvarande utföras med ett antal försiktighetsåtgärder. Den omgivande miljön i till exempel villaområden och mer omedelbart där människor och husdjur rör sig behöver säkras. En asbestsanering i Huddinge eller övriga delar av landet är inget litet projekt.

När man konstaterat att asbest förekommer måste man både säkra området och de personer som arbetar. Det krävs skyddskläder och ansiktsmasker och speciella filter som tar upp fibrerna. Området/utrymmet behöver avskärmas på lämpligt sätt. När saneringen är avklarad måste avfall och allt annat som kommit i kontakt med asbest föras till deponi och tas om hand enligt vedertagna regler. Om du misstänker att du har asbest i din fastighet bör du kontakta experter.

29 Mar 2021

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.