Här är hantverkarens administrativ hjälp

Alla som har någon hum om hur hantverkare arbeta, inser att de varken har tid eller möjlighet att åka fram och tillbaka till ett kontor som kanske ligger flera mil från den plats där de arbetar. Som hantverkare har man uppdrag på olika platser på samma ort, eller i samma län, men på helt olika platser varje gång. Det innebär, om hantverkaren ska kunna arbeta effektivt och konventrerat att kontoret måste komma ut till hantverkaren, eller så tar hantverkaren med sig kontoret i sin mobil. Det finns enkla datorprogram som hantverkarna kan ha åtkomst åt via sin mobil och kan arbeta med dessa saker.

1. Lägga in arbetsorder

Det finns datorprogram där en arbetsledare kan lägga upp ordrar för de arbetsuppgifter som de önskar att hantverkarna utför. Då kan verksamhetsledaren lägga upp vilka arbeten som ska utföras, hur de ska utföras och hur lång tid som de troligen kommer att ta. Samtidigt kan hantverkaren lägga in dokumentation om hur lång tid som varje moment har tagit, materialåtgång och rapporter som kanske kunden vill ha.

2. Rapportera tidåtgång

På liknande sätt kan hantverkare rapportera tidåtgång till olika projekt, arbeten, när de har arbetat, haft semester, varit sjuklediga, föräldralediga eller om något annat har hänt. På så sätt kan verksamhetsledare få en realistisk uppfattning om hur lång tid ett projekt har tagit och hur många sammanlagda timmar som det har krävt. Då kan verksamhetsledaren göra realistiska prognoser och budgetar inför framtiden.

3. Skriva under

En hantverkare kan även skriva under och attestera olika dokument, om det så behövs. Behöver man attestera leverantörsfakturor kan man skriva under det via datorprogrammen i mobilen, kanske genom att använda bankId, till exempel, eller på andra sätt verfiera sin identitet. På så sätt kan man underlätta hantering av olika fakturor och ordrar.

4. Leda projekt

Genom att det finns dessa datorprogram för hantverkare så kan det underlätta för projektledare och verksamhetsledare att kunna leda arbetet framåt och göra realistiska budgetar och prognoser i framtiden.

Med hjälp av dessa datorprogram blir det lättare att ge rapporter till kunder, få saker gjorda snabbare och utan krångliga postförsändelser. Arbetet snabbas på, görs enklare och mer direkt. Kontoret följer med hantverkarna ute på arbetsplatsen och de kan utföra sin egen administration via sin mobil, på arbetsplatsen, på lunchrestaurangen, i bilen eller på rasplatsen. Då får hantverkarna mer tid till arbetet eller pausen, eller vad de nu önskar göra hellre än åka in till kontoret för att göra dessa saker.

21 Jun 2019

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.