Geotekniker vid husbyggnation

Som geotekniker kan man få en hel del olika uppdrag. Men vanligast är ändå att man hjälper till vid husbyggnationer, där fakta behövs för att göra grunden.

Det finns ett uttryck som handlar om att man inte ska bo på osäker mark. Och det är ett uttryck som passar mycket bra. För om man ska bygga ett hus så vill man att huset ska stå på sin plats och inte heller börja gå sönder. Något som är vanligare än man kanske kan tro, och som går att se på de stora sprickor som kan uppstå på en husfasad.

För att få ett stabilt hus så krävs det att grunden är stabil. Och för att få en stabil grund så krävs det att man skapar förutsättningarna som möjliggör detta, vilken typ av markförhållanden som det än finns på platsen. Och det är där som en geotekniker har ett uppdrag av allra största vikt.

Vikten av en erfaren geotekniker

För erfarna geotekniker är det inget konstigt att bli anlitad av större byggbolag som vill veta hur markförhållandena ser ut inför en byggnation. Det är ofta mycket höga byggnationer som ska skapas, vilket kräver ännu mer av grundläggningen. En grundläggning som ibland kan innebära att man måste gjuta pålar i berggrunden.

Inget inom större byggnationer är direkt billigt, men något som gärna sticker iväg är just markarbeten och grundläggning. Det är poster som man därför vill kunna specificera så gott det går, genom att man i förväg vet vad man kommer stöta på.

15 Feb 2023

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.