För- och nackdelar med fastighetsservice på entreprenad

Det finns cirka 25.000 olika BRF:er i Sverige, det är en lite salrvigt uträknad siffra, men den stämmer på ett ungefär, plus/minus några tusen kring 25.000 BRF:er. Det innerbär att i storstäderna Stockholm (8.400) Malmö ((3.200) och Göteborg (3.300) finns de flesta BRF:erna. Alla dessa BRF:er är ju självständiga ekonomiska föreningar som själva tar ansvar för fastigheterna. Man bildar helt enkelt en förening med styrelse och demokratiskt valda styrelseledamöter och ordförande som bestämmer om fastigheterna ska skötas.

De flesta av dessa styrelser och BRF:er styrs av människor som själva sällan kan fastighetsskötsel. Därför är behovet stort att kunna antingen anställa personal som kan ta hand om fastigheten, rent praktiskt. Då anställer man en hantverkare som i sin tur beställer in de tjänster som han eller hon anser är viktiga att ta in för att fastigheten ska skötas på bästa tänkbara sätt. Ett annat sätt är att i stället för att anställa, kan man köpa in de tjänsterna i stället.

Fördelar med att köpa in fastighetsservice

Det finns några bokföringsmässiga fördelar med att i stället för att anställa en person som ska ha lön, pension, sjukersättning och som man måste betala arbetsgivaravgifter för, kunna anlita samma typer av tjänster som fastighetsförvaltare, men slippa det ekonomiska ansvaret för den som utför samma slags tjänster.

1. Slippa ekonomiskt ansvar

Det innebär att istället för att bli arbetsgivare med det ekonomiska ansvar det innebär, i stället kan betala för att köpa in de tjänsterna. Då kan man bokför det som en utgift i föreningens ekonomi. Det innebär att någon annan är den personens arbetsgivare och betalar ut lön, sjukersättning och pensioner för den personen.

2. Du kan få flera olika tjänster

Anlitar man ett företag som tillhandahåller de tjänsterna i stället, kan man få flera olika tjänster av samma bolag. Det innebär att man inte bara kan betala för snöskottning, målerier, renoveringar utan även kan ta in ekonomisk hjälp med budgetering, bokföring och redovisning och deklarationer.

3. Lägga ansvaret på ett företag

Vill man kan man lägga hela ansvaret på ett enda företag och så tar de betalt för de tjänster som BRF:en önskar få. Då kan det handla om att få praktiska tjänster några gånger i månaden, och ekonomisk handläggning några gånger per vecka, eller så ofta man behöver. Då betalar man endast för de gånger man anlitar deras tjänster.

Nackdelar med att köpa in fastighetsservice

Det är priset som kan vara nackdelen med att köpa in denna typ av tjänster. Ser man inte upp kan det bli lika dyrt eller dyrare att köpa in dessa typer av tjänster om man anlitar företaget på en dagsbasis. Då kan det vara lika bra att anställa en person som stannar kvar och arbetar på arbetsplatysen. Sedan kan en BRF altlid göra så att de "provar" på hur det är anlita ett företag, och ser man att det går bra, kanske man vill ha en och samma person som stannar kvar och arbetar endast för den egna BRF:en.

9 Jul 2018

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.