Byggandet i Sveriges storstäder

Sveriges befolkningsökning och urbanisering har lett till att landets storstäder har fått bygga i en rasande fart. Mest utmärker sig kanske Stockholm, men även i Göteborg och Malmö ska det byggas för mycket pengar under de kommande åren.

Den starka byggkonjunkturen har lett till en hög efterfrågan på arbetskraft med kompetens inom olika hantverkaryrken. Exempel på det är målare, elektriker och VVS-montörer, yrkestitlar som det har blivit en högre efterfrågan på de senaste åren. Den ökade efterfrågan kommer att finnas kvar till viss del även efter att den starka byggkonjunkturen har avtagit. Målare, elektriker och VVS-montörer behövs alla för att felsöka, reparera och underhålla de en gång nybyggda fastigheterna.

Stockholm

Fram tills 2030 ska Stockholm få hela 140 000 nya bostäder. Redan idag är bostadspriserna mycket höga i staden, priser som kanske kan börja plana ut när utbudet ökar. 140 000 nya bostäder kan likställas med att staden kommer att växa med ett helt Malmö. Det här är åtminstone planen. Om det sedan genomförs återstår att se, men underlagsrapporter och utredningar förs kontinuerligt för att planera för hur staden ska växa framöver.

Något som prioriteras högt i planerandet är grönområden. Vissa europeiska städer har ganska få grönytor, men Stockholm ska vara rikt på parker och platser utan buller, naturreservat och platser med riksintresse.

Göteborg

För ett antal år sedan kallades Göteborg för en stor småstad. I och med den höga byggtakten börjar staden alltmer att likna en storstad. Målare, elektriker, anläggningsarbetare, VVS-montörer och andra yrkesgrupper arbetar ständigt med att bygga ut staden. Målet är att det ska finnas plats för 150 000 nya göteborgare fördelat på 80 000 bostäder. Detta ska ske tills år 2035 och innebär att Göteborg kommer att ha vuxit med en tredjedel.

Otvivelaktigt har byggkonjunkturen redan medfört arbetstillfällen för ovan nämnda yrkesgrupper (målare och elektriker till exempel), men i planen finns också att plats för nya arbetsplatser ska beredas. Göteborg ska bli en större, mer livfull och mer företagsanpassad stad på under 20 år. Hur det ser ut år 2035 återstår att se. 

Malmö

Precis som befolkningen i Sverige, som passerade 10 miljoner i januari 2017, växer befolkningen i storstäderna. Faktum är att storstäderna, Malmö däribland, står för en allt större del av befolkningsökningen. Idag utgör Malmöborna, som är ungefär 328 500 stycken, 3,3 % av Sveriges befolkning. Både procentandelen i relation till övriga Sverige och det totala antalet invånare väntas öka snabbt.

Tidigare hade Malmö en årlig tillväxt på en halv procent. I dagsläget har den här siffran fyrdubblats, då tillväxten ligger på ungefär 2,0 procent. Under 2016 växte Malmös befolkning med 5 600 nya malmöbor. Den snabba ökningen innebär, precis som i övriga storstäder, att byggbranschen gynnas. Det här bidrar till en god arbetsmarknad för yrkesgrupper som målare, VVS-montörer och anläggningsarbetare.

27 Sep 2017

Välkommen

Välkommen till Bygg Skellefteå - en blogg om byggbranschen. Vi kan allt om tak, golv, kök, badrum och mycket, mycket mer.

Ska du renovera där hemma kommer du har stor nytta av texterna här i vår blogg. Det är erfarna yrkesmän inom en rad olika hantverksområden som kommer med tips.

Vi begränsar oss inte till Skellefteå utan skriver om byggande i hela landet! Inte minst om Stockholm och andra större städer där det kan vara svårt att få tag i bra hantverkare.